Allt du behöver veta för att sälja på auktion!

Att köpa konst, möbler, konsthantverk eller andra föremål på auktion är en sak, att sälja en helt annan. Hur ska man egentligen göra för att få ett lyckat resultat? Antik & Auktions Lars Vikström  har frågat några experter som ger oss sina bästa tips!
Vi ger dig också en guide över kostnader och regler vid försäljning hos fjorton av de största auktionshusen.
Läs artikeln och ladda ned guiden här!

Tyck gärna till om artikeln eller berätta om dina egna erfarenheter i kommentatorsfältet nedan!

Nyckelord:Årstafrun 29 aprill 1799

Gudilof! Natten var för min man god. Hela natten rägnade och förmiddagen Snöglop som för Siraphimer ordens ståtan och alla de som skulle vara på sin vagt var rätt svårt. Hans Abraham stackars gosse var ock på vagt. Eftermiddagen framräknade jag en liten tvätt af Näsdukar, samt annatt smått.

Nyckelord:Finländsk formgivare får världens största designpris


Glas för Arabia av pristagaren Harri Koskinen.
Foto: Arabia


Nu är det klart att det blir den finländske formgivaren Harri Koskinen som får Torsten och Wanja Södebergs pris. Förutom äran och en utställning på Röhsska museet i Göteborg får pristagaren en miljon kronor.
Motiveringen lyder:
”Harri Koskinen är en av de formgivare som nu lyser starkast i arbetet på att föra den nordiska designtraditionen vidare. Hans stora och breda produktion har ett unikt, stramt och konsekvent genomfört formspråk med tydlig nordisk förankring i kraven på god funktion, formens enkelhet och materialval, sådant som tillsammans skapar ett bestående värde. Samtidigt som han med stor framgång samarbetar med designintensiva företag i olika delar av världen, medverkar han aktivt i förnyelsen av sitt hemlands designindustri."
Priset delas ut i Göteborg i november.
Nyckelord:Målning på brudkista blir toppnummer i vår


Biagio d’Antonios målning från 1400-talet bjuds till försäljning i vår.
Foto. Uppsala Auktionskammare

Uppsala Auktionskammare stoltserar inför vårens internationella vårauktion med en 1400-talspannå av italienske konstnären Biagio d’Antonio. Enligt auktionshuset är utgjorde från början målningen en del av en brudkista, en så kallade cassone som var vanligt förekommande i norra Italien. Målningen har tidigare ägt av storsamlaren Emil Hultmark. Utropspris är 3-4 Mkr och klubban faller den 2 juni.
Nyckelord:Retrospektiv med bredd


Alf Jarnestads skulptur "Matilda" är tillverkad i keramik och lera
Foto: Mats Kockum


Keramiker, målare, skulptör, designer och formgivareAlf Jarnestad (1923–2008) har visats på gallerier ute i världen, finns representerad i flera museisamlingar och i större offentliga verk. Han kom till Gustavsbergs porslinsfabrik som 23-åring. Blev assistent åt Stig Lindberg och fick ansvar för fajansmåleriet. 1956 lockades han över till Karlskrona Porslinsfabrik där han blev kvar till fabriken stängde 1968. Serier som Trossö, Alfa och Tivoli är alla Jarnestads verk men han kom också att så småningom nå framgång med keramiska experiment från sin egen verkstad. Han utvecklade också sitt konstnärskap med akvareller och oljemålningar. Blekinge Museum i Karlskrona visar nu en utställning med en tillbakablick på Alf Jarnestads konstnärliga livsverk. Utställningen öppnar den 5 maj och står till den 13 september.

Nyckelord:Årstafrun 28 aprill 1799

Klar dag men något kall och om aftonen rägndugg. Söta far mådde annars bättre men qväljdes af China pulvrets intagande. Till middagen hitkom Herr Vesterstråle, med honom följde ock vår Son till aftonen, och rede de. Tillika skickades en dräng att hemtaga Hans Abrahams häst.
Mot aftonen var här en Banco secreterare som hette Kolmodin. Carin bra full. Caffé förbudet uplästes i dag Bränkyrka. Stora Påfogels Tuppen med sin två Hönor voro i dag för första gången i år ute under bar himmell, och visade Tuppen deröfver sin fägnad med skjertens utbredande.


Nyckelord:Årstafrun 27 aprill 1799

En klar morgon, min käre man åtnjöt nu en mera stilla sömn och hvila. Jag medicinerade efter jag några dagar eij eller mådt väl. Klockan 10 kom magister Englund hit och var qvar till middagen. Söta far var en stund upe och åter lades sig att hvila, likaledes jag, men klockan 8 hemkom vår Son från Staden och vi vore samteligen mera muntra.

Nyckelord:Årstafrun 26 aprill 1799

Väderleken var i dag mer mulen och kall än i går. Söta far gick i dag uppe och mådde bättre, medicinerade, åt litet cotteletter och boulon och lade sig klockan 7 om aftonen till att mota frossans häftighet. Om qvällen klockan 8 hitkom ett bref från den bortreste Factor Bille daterat den 13 aprill.
Jag lät i dag skura förmak och pigkamarn och sjelf sysselsate jag mig med strumplagning. Boderus skickades till professor Tingstadius och till vår Son, derifrån han eij hemkom förrän klockan ½ tll 12. Jag lade mig sedan, fastän någon feber märcktes hos min man, men klockan 1 tilltog yrseln hos honom. Jag måste lägga på soffan och vaka, tils mot morgonstunden, då liten ro vankades.

Nyckelord:Årstafrun 25 aprill 1799

Väderleken var i dag rätt vacker. Min Käre man mådde både förleden natt och i dag rätt illa. Han yrade, intog kylande pulver och om eftermiddagen sofde mycket. Handelsmannen Norrman var här en liten stund.
Påfogelsnätet kärades och upspändes öfver gården. Dagen var rätt tyst och ledsam för mig hälst jag tillika hade hosta och hufvudverk.


Nyckelord:Årstafrun 24 aprill 1799

Natten var för Söta far bättre och hade han tammelig god sömn. Förmiddagen rägnduggade litet smått hvaremillan sotstrålarna framlyste.
Klockan 10 oannonserades för Albertine namn. Jag stoppade efven i dag bomulsstrumpor. Min syster Eva fyller i dag sitt 36 ålders år. Eftermiddagen var fru Heland med sin fosterdotter här. Om morgonen gick mor Hvaöstedt öfver sjön med mjölken, och om aftonen då vak var uppslagen, rodde Olle till Homen med ölstock. Stenius var sent om aftonen hos vår Son, men träffade honom icke.


Nyckelord:Årstafrun 23 aprill 1799

Nattfrost med sedan vackert väder. Söta far var hela dagen illa skjuk så att han från morgonen till klockan 2 yrade och klockan 8 om aftonen endast var uppe medan dess Säng bäddades. Han intog 4 gånger medicamenter ordonnerade af Professorn Tingstadius, till hvilken jag ock om aftonen skref relation för dagen.
Hos vår Sån hade vi bud, han hade i dag exercerat och var tillika med några andra bjudan att hos Öfverste Gedda soupera.


Nyckelord:Byt ut din friggebod mot den här paviljongen


Pavilion 15 är en bygglovsbefriad byggnad med flera användningsområden, ritad av Carl-Johan Yxfeldt och Henrik Seidlitz. Inredningen är formgiven av Ulrika Yxfeldt. Detta moderna alternativ till friggebod kommer ut att bjudas ut på auktion.
Foto: Design Passion 09

På eftermiddagen den 7 juni går mellan 200 och 300 föremål som skänkts av utställarna på Design Passion 09 under klubban på Auktionskompaniet i Stockholm. Auktionskompaniet tänker sig ett startpris på 200 kr för varje objekt. Intäkterna går till Childhood Foundation.
Designpassion 09 är en stor utställning som invigdes i lördags. Fram till siste maj kommer en fastighetet i hörnet av Grev Turegatan 3 och Birger Jarlsgatan 18 vid Stureplan i Stockholm att vara en mötesplats på 2 400 kvm där svenska arkitekter och formgivare visar upp sina nyskapande kreativa lösningar. Tanken är att ge inspiration till både privata hem och offentliga miljöer. Design Passion 09 kommer också att bjuda på events av olika slag.
Drivkrafterna bakom projektet är Lotti Ander, som tidigare bland annat varit chefredaktör på Sköna Hem, tillsammans med utställningsarkitekt Claes Kock och creative director Thomas Herrström.
Bland utställarna finns exempelvis AIX Arkitekter, Annika Reuterswärd c/o MIO, Asshoff & Brogård, Casalita, Claes Kock, Thomas Herrström, Millimeter, White Arkitekter, Form Us With Love och Isabelle Halling MacAllister.
Av Christina Linderoth-Olson
Nyckelord:Årstafrun 22 aprill 1799

Ganska vackert väder. Förmiddagen läste jag uti sommarpromenaden och därutur afskref några verser. Eftermiddagen stoppade jag på ett par strumpor åt min son. Söta far mådde i dag bättre. Gudilof!

Nyckelord:Årstafrun 21 aprill 1799

Rägnade nästan hela dagen. Om morgonen var här en Notarie som ifrån Herr Schylander utskickad betalte arendet för Helenedal. Söta far mådde illa, låg hela dagen till klockan 6, och klockan 7 for Hans Abraham med Chajse till Staden, då Stenius följde honom, men återkom eij förrän klockan 10 om aftonen och berättade då att resan gick lyckligt och att i morgon börjas officers exercitien.

Nyckelord:Jämn kvalitet men få dyrgripar på vårens moderna auktionerTsuguharu Foujitas självporträtt med katt 1928 (1–1,5 Mkr) och Ernst Billgrens glasskulptur Guldmynt, som han utförde i italienska Murano 2000, ropas ut för 150 000 kr.

Jämn och fin kvalitet inom alla specialområden – men få överraskningar och få riktiga dyrgripar. Så kan man sammanfatta utbudet inför årets första moderna kvalitetsauktioner, som möts med fortsatt oro för finanskrisens inverkan.
Det skriver A&A:s Christer Ekbom efter att ha tagit del av utbudet på Stockholms Auktionsverks och Bukowskis moderna kvalitetsauktioner. Läs hans initierade förhandsrapport här.

Ett lustigt sammanträffande: I dag uppmärksammas att två elever på Konstfack i Stockholm kan få sina verk stoppade av jurister som skolan anlitat. I det ena fallet handlar det om Oscar Guermouche som skrivit text på svenska flaggor. Ett brott som Carl Johan De Geer dömdes för i Svea Hovrätt 1968. Då som nu är det endast kungen som får skriva på flaggan. Bukowskis bjuder på sin moderna auktion nu ut "Kungl Maj:ts beslut att fastställa hovrättsdomen" mot honom för uppvigling – den inramade domen säljs med tre seriegrafier med de kända maningarna ”Vägra vapen”, ”Skända flaggan”, ”USA mördare” och en utställningsaffisch från det medansvariga Galleri Karlsson.

Nyckelord:Årstafrun 20 aprill 1799

Böndag. Rägn och Solsken ombytt lik aprill. Stormen var ganska häftig. Jag var, vädret till trots, så väl på révue hos Herr Kindberg uti derss mjölkammare och boningskammare, som ock uti min och stora trägården vid mina plantager samt vid bänkarne där jag så tobaks-, kål-, och rädisseplantor af större och mindre sort. Notmor som nu efter 16 veckor slutat sin notlagning här fick sin betalning och tog sitt afsked. Anders Kilhbergvar här att hälsa på oss, han var i dag rätt nykter och redig. Jag passerade dagen med att läsa en högst merckvärdig Historia om lilla blå fogell, hvilken bok jag fick läna af Snickaren Lundberg, som bland sina papper hade denna och flera vackra skrifna saker.

Nyckelord:Årstafrun 19 aprill 1799

Förmiddagen kall och rägnvulen men mot aftonen solsken. Denne dag, hade vår aldrig förgätelige Son Adolph Fredrich Ludvig, om han lefvadt, fyldt sitt 18:e år. Hoss Hans Abraham hade vi i morgonstunden ett bud med Stenius, och eftermiddagen klockan 6 insändes till honom Chajse, med hvilken Snickaren Lundberg efter dess trägna begäran fick infara. Men Hans Abraham som vid dess ankomst eij var i sitt qvarter hemkom eij förrän klockan hade slagit 9.
Min käre man mådde i eftermiddag rätt illa, hade feber och rysningar hvarföre han om aftonen eij förtärde annat än thevatten och laxer pulver. Jag lagade i dag trenne gamla lintyg.


Nyckelord:Årstafrun 18 aprill 1799

Kall blåst och rägndugg. Jag bakade åt oss 27 råg och 3 hvetekakor samt åt pigorna 11 tjog bröd, hvilken alt blef ganska härligt. Mjölet var malit vid Skantstuls väderqvarn. En gås dog. Mot klockan 8 hitkom Herr Vesterstråles och var här cirka en timma.

Nyckelord:"Mr Plast" visas upp i Gustavsberg


Carl-Arne Breger, "Mr Plast", 1960 då hans hink vunnit priset som "50-talets bästa plastprodukt".

Breger på Gustavsberg är en mindre utställning med formgivaren Carl-Arne Breger, "Mr plast", som dog i januari. Fram till den 31 maj visas Bregers design för Gustavsberg 1953-57. Mest känd är "Breger-kannan", hans ikoniska vattenkanna i styrenplast, den fyrkantiga hinken och citruspressen Duett som köptes in av MOMA i New York.
Breger ritade också sanitetsgods. Hans bästsäljande handfat "525" blev en brakhit under miljonprogrammets dagar. Annat obskyrt och snyggt är några porslinsföremål dekorerade av Bregers fru Bibi Breger, som fick anställning som mönstertecknare tre dagar efter Breger själv, då han hade ledsnat på pilligt porslin och upptäckt "den tunga sidan". sanitetsgods och plast. Efter gustavsbergstiden startades Breger Design i Malmö, som blev ett av landets främsta designkontor.

Museet bjuder på ytterligare en spännande utställning. I  RIV (till den 19 april) möter keramik av Ulrika Fornæus fragment och verk ur Kinas långa tradition. Nutid möter urtid i en vacker exposé där Fornæus tunga, mörka keramik samspelar och liksom samtalar över tusenårsgränserna. En del kinainspirerat gods av Wilhelm Kåge, Stig Lindberg och Berndt Friberg visas, samt ny keramik drejad i Kina och dekorerad av konstnären.
Nyckelord:Årstafrun 17 aprill 1799

Rägn, mulit och mer kalt väder. Jag härflade silke och sydde en halsdukskudde åt min Son, samt inlade litet tvätt. Ingen främmande. Om afton en gordes deg af mäst en tunna rågmjöl. Till vår Son hade vi bud, hvilken Gudilof! mådde väl.

Nyckelord:Första, andra, tredje... blir tre, två, ett, noll!

Det går som bekant att samla på i stort sett vad som helst. Som gamla rymdgrejer, till exempel och då tänker jag inte på meteoriter. Nej, det finns faktiskt en skara människor som samlar på föremål från människans första färder i rymden. I dagarna ska ett antal tekniska pryttlar, dräkter, fotografier och annat auktioneras ut i USA, berättar E24. Det är Regency Superior Auction som håller i försäljningen, skriver wired.com. Toppnumret är rymddräkten till höger. Den användes som testdräkt av amerikanen Mitchell Kanowski i det så kallade Geminiprojektet. Även ryska föremål bjuds ut till försäljning.
Foto: Regency Superior Auction
Nyckelord:Mästerdrejaren hyllas med minnesutställning

Som vi tidigare berättat avled mästerdrejaren Sven Wejsfelt i mars, just som en retrospektiv utställning med honom på Gustavsbergs porslinsmuseum hade spikats.
Nu är det klart att det blir en minnesutställning istället. Den 17 oktober är det dags på Gustavsbergs porslinsmuseum.
Wejsfelts verk ur en drygt 60-årig drejarverksamhet på Rörstrand, Gustavsberg och i egen ateljé visas.
Efterlysning: Har någon en riktigt fin, större "wejsfeltare" hemma och kan tänka er att låna ut den till utställningen, kontakta museet. Se kontaktuppgifter här.

Nyckelord:Årstafrun 16 aprill 1799

Vackert väder som förra dagarne. Eftermiddagen voro min man och jag vid Holmen, jag stickade där en god bit på en strumpa. Vår Son var åter i dag på vagt som vi af Stenius fick veta. Klockan 11 om aftonen kommo vi hem.

Nyckelord:Årstafrun 15 aprill 1799

Mycket vackert väder hela dagen. Magister Englund var här en stund förmiddagen och Conducteur Estenberg eftermiddagen. Jag tvinnade och nystade 2 rullar bommulsgarn till mins Sons strumpor. Läste sedan om aftonen en stund uti Hubners Politiska historia. En gul höna dog.

Nyckelord:Jan Håfström – Mörkrets domptör


Detektiven (2004). Akryl på masonit i privat ägo.
Foto: Mathias Johansson


I helgen öppnar Jan Håfströms stora vårutställning Mörkrets hjärta på Liljevalchs konsthall i Stockholm. A&A:s Lars Vikström träffade honom för ett samtal om hans bilder. Läs intervjun här.
Den som inte kan bärga sig tills Liljevalchs slagt upp sin portar kan smygtitta på bilderna här. Konsthallen har dessutom skapat en speciell webbplats där intresserade från och med på torsdag kan skapa sin egna "Håfströmska" konstverk. Resultatet visas upp under utställningen.

Nyckelord:Stadsbilder på de moderna kvalitetsauktionerna


Foto: Stockholms Auktionsverk

Hos Stockholms Auktionsverk ges tillfälle att bjuda på Ola Billgrens (1940–2001) maffiga ”Cityscape, Hamburg” (117x147 cm) från 1988 för utropspris 500 000–600 000 kronor när Moderna kvalitén hålls 22–24 april.

Bukowskis lockar med ”En vårdag i Stockholm” av Hilding Linnqvist (1891–1984) med fin utsikt över stadshuset när Moderna kvalitén hålls 27–30 april. Värderingen ligger på 1–1,5 Mkr.

Nyckelord:Årstafrun 14 aprill 1799

Var ett brilliant väder. Qvarnen gick friskt. Hans Abraham var allestädes omkring, att beskåda de förändringar som sedan han inflyttande till Staden vid Årstad sig tilldragit. Jag var dålig. Hans Abraham och Lundberg svedde i dag Pipskaft af Hagtorn, dem de i trägården upskurit. Sedan ref och preparerade han färg till Chajasehjulet, besåg hästarna och klockan ½ till 7 åter  red till staden öfver sjön åt Tanto. Vattnet steg enormt i dammen. Klingstedt var å nyo här, att begära arbete.

Nyckelord:Årstafrun 13 aprill 1799

Väderleken var i dag mulen och qvarnen i full gång så att mäld ifrån Tanto hitskaffades. Jag var ganska kraslig, hvarföre mitt arbete var obetydeligt utan låg jag en stund. Lena sigtade Hvetmjöl, hvilket i staden var sammanmelit. Af Mäster Lundberg fick jag en liten Mahogene Linial. Var käre son som till sig instämt ridhäst hemkom klockan 7 och låg öfver natten hemma.

Nyckelord:Årstafrun 12 aprill 1799

Rägn och solsken omväxlade. Jag mådde rätt ruskigt. Tvättade litet smått förmidagen. Eftermiddagen låte vi med släda hämta hit Herrskapet på Holmen. Herr Vesterstråle kom ock hit. Han hade nu ridit landvägen omkring.
Hos vår son hade vi bud, hvilken i dag var på vagt för Lieut: Reuterskjöld, det vi eij förrän vid budet återkomst viste utaf. Quarnvattnen uti dammen ökade sig ansenligt.
Catharina tvättade näsdukar och kjöksförkläden samt skaffade sig ett så ägta rus att hon tumlade och slog hål uti pannan. Roneqvist och dess fru sloges grufveliga.


Nyckelord:Handgjord dödsmaskin väckte uppståndelse


En handgjord giljotin med avancerad ornamentik väckte uppmärksamhet bland uppstoppade djur, makabra skelett och spetsiga horn när auktionen The Gentleman’s Library hölls hos Bonhams i London. Detta så kallade krigsfångearbete med imponerande detaljarbete av soldater, vapen, rep och mekanik är en halvmeter högt och skuret i ben. Köparen bjöd 140 000 kronor för konstverket från sent 1700-tal till tidigt 1800-tal.
Nyckelord:Årstafrun 11 aprill 1799

Natten töade som ock hela dagen och maldes en tunna råg, mjöl och gröpe för Herr Kindberg sedan fick folket efven mala. Magister Englund var här nästan hela dagen.
Snickaren Lundberg gjorde en rätt vacker linial af mahogene som han skänckte mig. På förmidagen lade jag i ordning en liten näsdukstvätt. Uplade sedan en strumpa åt min son som mo Nyström emottog att sticka. Åter om aftonen tvinnade jag bomulsgarn. Catharina brygde. Lena begynte att åter spinna på silkes lacaget.


Nyckelord:En förvånad hare bland Lisas alla milt leende djurTänk vad alla ser snälla ut i Lisa Larsons värld. Min personliga favorit i denna samling djurfigurer är en hare i vinterskrud som slapp le ett milt leende och istället försågs med en förvånad blick. Alla nitton kostade 5 000 kronor exklusive provision och slagavgift när Stockholms Auktionsverk höll stadsauktion i Frihamnen.
Nyckelord:Årstafrun 10 aprill 1799

Klarare väder. Om natten hade rägnat. Herr Kindberg hjelpte mig på förmiddagen att stöpa mycket smala ljus. Till Hans Abraham sändes litet ved och mat. Jag sydde sedan litet på min sons halsdukar, och om aftonen tvinnade en rulla bomulsgarn. Herr Vesterstråle kom hit med släda släpandes för att taga afsked af slädföret.
Qvarnen vardt nu så vida färdig att för vår räkning gröptes en tunna Malt.


Nyckelord:Äntligen påsk!
Slå dig ner i en mjuk ”äggula” så här i påsktider. De fräcka gröna plastfåtöljerna med skön gyllengul klädsel fick ingen närmare presentation men klubbades för 950 kronor hos Dalarnas Auktionsbyrå under en vanlig stadsauktion.

Den här präktiga tuppen (bilden till höger) fann ny ägare för 125 kronor på stadsauktion hos Dalarnas Auktionsbyrå och en hel trupp träskurna tockar, som de kallas i Skåne, köptes för 250 kronor.Nyckelord:Årstafrun 9 aprill 1799

Snögade men var klarare luft. Jag fållade armbindlar åt min Son och var här hela dagen, ganska lugnt utan främande.

Nyckelord:Drömmare på Millesgården


Jörgen Melanton, Floden, 2002

Under temat ”Drömmare” visar nu tolv samtidskonstnärer upp sig på Millesgården på Lidingö. Verken intar olika rum och platser inomhus och utomhus, i konsthallen och konstnärshemmet.
– Ursprungligen är det här ett konstnärsinitiativ som vi nappat på och konstnärerna har själva utformat utställningen, berättar museidirektören Isabella Nilsson.
Utställningens genomgående tema är ”lek och dröm”, men det temat är så flummigt och luddigt i kanterna att det egentligen inte säger någonting. I stället skulle man kunna säga att det är tolv samtidskonstnärer som vill visa upp vad de gör. Det känns ärligare och rakare.
Här finns några trevliga bekantskaper som Jörgen Melanton och hans suggestiva bilder, Roland Perssons silikonbil och Eva Maria Ern med ett eget bildspråk som förtjänar mer uppmärksamhet än vad det hittills fått.  
Det är vad som sticker ut i en utställning som annars mest kan karaktäriseras som bruksvara och ett trevligt komplement till övrigt som visas på Millesgården.
Roligt ändå att ett gäng konstnärer som annars inte brukar synas så mycket bereds tillfälle att visa upp sig.
Medverkar gör följande konstnärer: Lott Alfreds, Dan Almqvist, Katinka Andersson, Eva Maria Ern, Outi Heiskanen, Klara Kristalova, Tilda Lovell, Jörgen Melanton, Roland Persson, Anna Strid, Peter Tillberg och Pasi Välimaa.


Eva Maria Ern, Mornar, Olika sätt att lära sig,Tala,Färger.


Roland Persson, Explorer, 2009, skulptur/installtionNyckelord:Gudomligt sköna Greta Garbo

Det här porträttet på Greta Garbo (lilla bilden) klättrade något över utrop till 3 800 kronor när Auktionskompaniet i Stockholm hade specialtema Film & Musikmemorabilia på nätet. Porträttstudien (25x33 cm) är fångad av fotograf Clarence Sinclair Bull.
Många bilder har tagits på den "gudomliga". Några av dem kan du titta på i den här filmsekvensen.
 

Nyckelord:Årstafrun 8 aprill 1799

Snöslagg hela dagen, mot aftonen klart. Min Son var på vagt, fick in bränvin och skorpor till Soldaterne och klockan mot otta gingo Snickaren och Mölneren till Högvagten att hälsa på honom, de hemkommo klockan 1 då vi redan lågo och sofde. Jag fållade i dag 3 fina armbindlar åt min son.

Nyckelord:Museum startar ny konstsajt

Ett litet tips inför påskledigheten: Kolla in den nya konstsajten Art Babble. Där kan du titta på konstvideor och intervjuer med olika konstnärer. Bakom sajten står en rad pretigeinstitutioner som New York Public Library, Smithsonian American Art Museum och Los Angeles County Museum of Art.
Nyckelord:Designtrio förvandlar ratade tyger till trendig kasse


Arkitekt– och designgruppen Claesson Koivisto Rune har formgett en tygkasse som ska tillverkas av utsatta personer. Bakom står Stadsmissionen i Stockholm, som varje år får in 16 ton tyger och kläder som inte går att sälja. Ett antal av stadens hemlösa ska sy kassarna, som kommer att få en rad olika fäger och mönster. Några av tygpåsarna visas upp under en utställningsvecka på Designgalleriet den 13-16 maj.
Nyckelord:Cash is king!


Vill du vara riktigt cool och dessutom heter något på A, så kan du hala fram den här feta sedelklämman av guld nästa gång du ska betala något.
Denna är formgiven 1952 av William Crona i Kristianstad och väger 17 gram. Under en nätauktion i Anders Antik/Bruun Rasmussens regi bjöds den upp till 1 650 kronor.
Nyckelord:Årstafrun 7 aprill 1799

Uphålsväder men eij klart. Vår son som lofvadt i god tid på på morgonen hemkoma väntadee förgäfves tils min käre man och jag begge af ledsnad klockan efter 2 satte oss att sofva. Han hemkom då klockan 4, ännu fastande, ty oförmodelig måste han upföra Kyrckoparaden till till Johannes kyrcka, sedan gick han till bagaren Landby för att låna hans ofanteligt stora svarta häst för att rida hit hem, men hvilken efter många förskräckeliga språng och satser, af vår son måste qvarlämnas i före detta Billes stall; och den stackars gossen derifrån gå till fots i den djupa snön ofver sjön. Han åt med en häftighet som oroade mig. Litet efter att han spisat hitkommo begge Herrar Vesterstråle hvilka här drucko thée vatten.Klockan 7 följdes de, min son och jag åt, uti slädar, till staden. Från Billes hemkördes min sons släda utaf snickaren Lundberg och Hans Abraham satte sig där åter till Häst, på Landbys stora Camel, samt följde jag med honom , så väl till Landby som sedan hem till dess qvarter i Trumpetare backen. Derifrån msåte jag efter löfte fara upp till Vesterstråle för att dröija en timme och äta en smörgås, och kom jag lyckligt hem klockan litet efter 10.

Nyckelord:Var du på Antikmässan?

I går avslutades årets stora antikmässa i Stockholm. Mässhallen i Älvsjö var fylld av föremål och folk. Jag gjorde två små fynd: ett skulpturliknande svart cellofodral i trä från tidigt 1800-tal och ett litet sybord från 1950-talet.
Var du där? Hittade du något? Skriv och berätta om stora som små fynd i kommentatorsfältet nedan.

Nyckelord:Årstafrun 6 aprill 1799

Mulit och litet snö. Förmidagen efter vanligheten en hop husgåldsoccupationer, mäst för magen och snyggheten. Eftermiddagen furo vi begge uti vår, Zarcisbergs Auction nyköpta korgskrinda till Holmarne hvarest vi till klockan 12 om natten qvarblefo.
Pehr Estenberg och Herr Vesterstråle hvilka här hemma sökt oss kommo dit efter på en kort stund. Kyrko-Ombudsmannen Bergman hade ock varit här men genast återvändt. Lena som nu var frisk, förargade mig rätt mycket både med ovådlighet och näsvist tal.


Nyckelord:Årstafrun 5 aprill 1799

Mindre klart. Förmiddagen slutade jag mitt bref och bortsände det till min mor. På eftermiddagen hitkom Secreter von Schants med sin fru hit, hvilka härifrån öfverfuro till Holmen. Fendrick Zetterval var ock här en liten stund. En klädhängare samt en viss skifva med lock, förfärdigades av Snickaren Lundberg och skickades till vår Son i staden. Jag sydde lite på halsdukar till Hans Abraham. Mot aftonen snögade och yrde så att man knapt kunde se upp.
Stenius som kom hem från staden gick vilse på sjön. Han hade i dag eij träffat Hans Abraham.


Nyckelord:Årstafrun 4 aprill 1799

Mycket vackert Solsken. Jag sydde åt min son en armbindel och en cocard samt skref honom sedan till, derefter började jag skrifva till min mor ett långt bref.

Nyckelord:Missa inte utställningen med vintagekläder på Antikmässan


Vad sägs om de här i sommar? Tillverkade av Michele Santoro, gissningsvis på 1970-talet, trodde personalen på secondhand-butiken Judit. Storleken är 37 och priset 699 kronor.

Ett av årets teman på Antikmässan är vintage. Den som vill veta mer om detta ord som verkar vara på allas läppar nu för tiden kan besöka utställningen "Vintage - inredning och mode" som Svenska Moderådet har skapat på mässan.
Och sedan går det att spana runt bland montrarna efter sköna plagg från svunna tider.


Även de små kan hitta kläder från långt innan  de, och kanske föräldrarna, föddes. Här är en duffel från Burberry. Enligt utställaren Herr Judit är den tillverkad på 1970-talet. Priset är 799 kronor.


Och kanske de här skorna till? De visades upp på mässan av Lisa Larssons Secondhand. Lisa Larsson tyckte så mycket om skorna och kartongen från 1930-talet att hon inte visste om hon ville sälja dem. "Kanske på söndag, jag får se."

Nyckelord:Årstfrun 3 aprill 1799

Klart och härligt väder, men bra kalt. Mölnaren återkom klockan 10 från vår son, derefter for jag sjövägen med släda till statden och uträttade några små ärender, sökte efven min Son som var nyss var från sitt qvarter utgången. Jag åt middag hos Vesterstråles och var klockan 4 hemma. På eftermiddagen voro här Conducteur Estenberg, Inspector Forsberg och slagtaren Savarij.

Nyckelord:Årstafrun 2 aprill 1799

Klart väder. Förmiddagen ihoplade jag de under Callaserne brukade duktyger, sedan inpackades min Sons saker, som han skulle behöfva uti Staden, hvarefter Hans sjelf klockan 6 om morgonen afreste. Gud ledsage och bevare honom!
Klockan mot 8 om aftonen hitkom begge herrae Vesterstråle, hvilka spisade här qvar. De berättade att deras bror Sjö Capitainen Gustaf Vesterstråle stått Brudgumme på andra påskdage, just då vi här efven roade oss. Aftonen sent sändes Stenius och Mölnaren till vår Son, ör att öfver natten vara hos honom, som vid sin  ankomst, i det nya logie, eljest skulle kunna bli bestulen, emedan Hans Kammarkamreat Hjulhammar eij var ditflyttad.Nyckelord:Kostsamt bondebråk tar priset på Antikmässan


Foto: Åmells

Som vanligt är det Åmells Konsthandel som ståtar med Antikmässans dyraste objekt: en sällsynt målning av den flamländske mästaren Pieter Breughel d y (1564–1638). Motivet är ett av flera versioner och heter "Bondebråket", som visar ett folkligt slagsmål i samband med kortspel mot det stillsamma ståndssamhället i bakgrunden med bygata och kyrka.

– Prislappen är cirka 10 Mkr, säger intendent Pontus Silfverstolpe och tillägger: Om det varit en målning av fadern, så hade varit en nolla till på prislappen.

Hela mästarfamiljen Breughel var förhållandevis mycket produktiv men i Sverige finns få verk: Nationalmuseum och Uppsala universitet äger ett verk och Stockholms universitet två.
Uppsala Auktionskammare fick sitt stora och internationella genombrott 2001 med försäljningen av Pieter Breughel den yngres "Bröllopsdans", som klubbades för sensationella 15,7 Mkr. Tavlan kom från en svensk familj.

Nyckelord:Här hittar du allt du vill veta om modern design

Alla anhängare av modern formgivning – köpare, säljare, handlare, konstvetare, museiexperter, inredare med flera – har fått ett nytt kraftfullt verktyg på nätet för försäljning och information: www.deconet.com. Det är en helt nyskapad internationell sajt med svenska grundare som nu presenteras på Antikmässan.
 – Vi har sett ett mer allmänt behov för modern design vid sidan av den mer specialistinriktade Art Design. Vi har jobbat hårt i över ett och ett halvt år för att skapa denna nätplattform, som hittills krävt miljonbelopp att ta fram, berättar produktchefen Li Pamp, tidigare intendent hos Stockholms Auktionsverk och senare Modernity i Stockholm. Hon driver också en egen designblogg via denna nätadress.

Deconet har grundats av VD Carl Schalling och styrelseordförande Jonas Svensson och visar för närvarande cirka 41 000 föremål som är till salu hos välrenommerade handlare över hela världen, med hittills fullgod närvaro av de svenska topphandlarna.
Sajtens användare kan söka objekt och information om alla kända formgivare, tillverkare eller föremålets namn. Grundarna har också skapat en egen wiki-baserad informationskanal i Decopedia, där alla är fria att bidra med information om den moderna formgivningens namn och företeelser.

All information på deconet.com är på engelska, men målet är att dessutom ta fram versioner på svenska och andra språk. En annan ambition är att så långt som möjligt förhindra att kopior och förvanskade objekt salubjuds som original.


Nyckelord:Äntligen dags för Antikmässan!In i det sista filas det på detaljerna inför årets antikmässa.
Nu drar det i gång på allvar.
Antik & Auktion är givetvis med. I monter C03:20 hittar du oss. Där kan du diskutera tidningen och ställa frågor, köpa aktuella nummer och den rykande färska "Klubbat på auktion" till mässpris.
Missa heller inte när A&A:s Charlotte Breimer Törnqvist intar mässans scen för att samtala kring antikviteter med Antikrundans färgstarka profiler. Samtalen pågår varje dag. Mer information om exakta tider och deltagare hittar du vid scenen.
Nyckelord:Årstafrun 1 aprill 1799

Ruskig blåst och bra snöyra. Hela dagen åtgick nu att sätta alt i ordning efter gårdagen. Silfver, glas och Porcelaine omsköljdes, torkades och sattes på sina ställen och alt var Gudilof tilstädes och helt. Alla knivar skurades, alla tomma bouteiller sköljdes, alla golf sopades, stakar polerades och hela mitt orangerie, som under våra högtidligheter varit i vrår och skåp placerade, sattes nu på sin vanliga ställning uti Stora salen, och alt detta utan Lenas biträde, hvilken hela dagen låg skjuk och efter Catharinas utsago hade attaque af convulsioner. Snickaren panelade ikring matsalen och syntes rätt ledsen. Gamla Ladugårds Stina behagade eij äta något, emedan hon förtryckte, det jag eij för henne som för de andra gaf fram hela veckobrödet, utan endast en kaka.

Nyckelord:RSS 2.0