Till minne av en mästerdrejare

Formgivaren och mästerdrejaren Sven Wejsfelt har gått bort. A&A:s Petter Eklund minns en lika folkkär som formsäker konstnär.
Läs mer här!
Nyckelord:Träffa oss på Antikmässan!

Antik & Auktion är givetvis med på Antikmässan i Stockholm, som drar igång den här veckan. I monter C03:20 hittar du oss. Där kan du diskutera tidningen och ställa frågor, köpa aktuella nummer och den rykande färska "Klubbat på auktion" till mässpris.
Missa heller inte när A&A:s Charlotte Breimer Törnqvist intar mässans scen för att samtala kring antikviteter med Antikrundans färgstarka profiler. Samtalen pågår varje dag. Mer information om exakta tider och deltagare hittar du vid scenen.

Nyckelord:Kommunen gjorde en tavla – tjänade en hacka

Örebro konsthall kan stolsera med ett riktigt konstklipp. 2004 inköptes en tavla av den kinesiske konstnären Tang Zhigang för 25 000 kronor, rapporterar NA. Nu vill Christie's bjuda ut målningen för en mångdubbelt högre summa. Mats Nilsson, chef för konsthallen, tror att en eventuell försäljning skulle kunna inbringa närmare en miljon kronor.
– Om man väljer att sälja så är det för mig självklart att de pengarna bör gå till ny konst. Jag ska naturligtvis inte bli någon konsthandlare men vi vill ju ha en dynamisk konstsamling, som berikar den kommunala verksamheten, säger Mats Nilsson till tidningen.

Nyckelord:Carl Larsson-tavla löste gåta med dalmålning


I sommarstugan på den välkända museigården Danielsgården i Bingsjö, tre mil norr om Rättvik, finns en dalmålning skapad 1799 av Winter Carl Hansson från Yttermo i Leksand. Motivet är Kristi nedtagning från korset. Målningen är dock så skadad att det inte går att se alla detaljer i motivet.
Men nu har Sune Garmo, före  detta ordförande i Rättviks Hembygdsförening, löst mysteriet med hur målningen en gång såg ut. Han har nämligen hittat en bild på en tavla som såldes på Bukowskis för några år sedan.
Och konstnären är ingen mindre än Carl Larsson.
1917 var han och målade i Bingsjö. På flera av hans verk finns motiv från Danielsgården. En tavla kallad ”Spinnerskan” visar ung kvinna som sitter vid en spinnrock framför en dalmålning. Målningen – som utgör en stor del av motivet - är på Carl Larssons konstverk helt oskadad. Det går till exempel att se alla männen på stegarna vilket inte är fallet i dag.
Ännu en rolig detalj i historien är att den som tipsade Sune Garmo om tavlan är barnbarn till Eliza Pettersson, som satt modell som den unga kvinnan vid spinnrocken,.
Tavlan såldes av Carl Larsson till en köpare i Österrike där den varit hela tiden fram till att den såldes på Bukowskis.
Av Inge Nilsson
Foto Bukowskis
Nyckelord:Årstafrun 31 martii 1799

Gott och vackert väder men om aftonen bra kalt. Till middagen spisade här Öfverste Gedda med sin fru. Major Pahlen, Capitaine Bergenstråle, lieut: von Vendell, hvilka alla klockan mot 6 hänfuro, men till aftonen qvarblefve Öfverstinnan Ruuth. Kammarjunkaren Nordenstolpe med Dess fru, Konglige Secret: Schoerbing med fru. Expeditions Secreteraren Henric Vilhelm Iserhjelm. Hofrätts Rådet Ehrenheim. Capitaine Fred von Schantz, Fendric Hjulhammar, Assessor Möller och Herr Vesterstråle. Baron Adelssvärd samt Doctor Asplund spisade ock här middag men furo uti skymningen til Staden.
Min Käre man var ganska matt och dålig med vad dock hela dagen uppe, utan att förtära det ringaste.Jag hade rätt infame hufvudverk och ofta rysningar så, att jag med möda visade mig munter. Fendric Zettervall var här på eftermiddagen. 7 främmande Laquaier och drängar finge efven välfägnad tillika med vår snickare och Stenius som vid bordet uppassade.
Jungfru Holm rustade rätt bra med matlagningen och hade ringa hjelp. Jag var inne rätt sysselsatt att efterse ordningen men hade dock liten tranguillité med de främmande ett par timmar roade sig vid spelborden. Inalles voro sälskapet med oss 3 och Herr Kindberg ett antal af 22 personer utom domestiquer.

Nyckelord:Årstafrun 30 martii 1799

Om morgonen tidigt skref jag till Professor Tingstadius som ordonerade för min man det som skulle intagas. Han var hela dagen ganska matt men guilof utan att yra sedan klockan 7. Pehr Estenberg var här förmiddagen och Herr Vesterstråle eftermiddagen. Jag lagade i ordning hvad jag medhavt till morgonen, efven slutade jag änteligen mina grå ulstrumpors stickning. Jungfru Holm kom hit att laga maten.

Nyckelord:Årstafrun 29 martii 1799

Skälig vackert väder men bra kalt. Som pigorna manglade var jag städerska och sopade samt tvättade koppar skeder och glas sedan tilklipte jag 6 armbindlar åt min Son, lagade min tryckta klänning, som Annandag Påsk blef söndertrampad och sedan stickade jag på en strumpa. Söta far klgade sig klickan 4 över rysningar, håll och Diahré samt lade sig till sängs klockan 7, derefter han mycket yrade och utom det han talade både tyska och svenska, hade han ock ett annatt språk eij bättre än Rotvälska. Natten var ganska svår då både min Son och jag hade nog att sysla då Pappa yrade svåra.

Nyckelord:Årstafrun 28 martii 1799

Bra kalt. Söta far var förmiddagen till Staden. Hans Abraham inlade en del af de saker han ärnade med sig taga vid exereitietiden. Jag utredde alla tofsar på våra slädnät, samt skref en hop billetter, att invitera främmande till söndagen. Eftermiddagen fingo vi visite af fru Sundell och dess dotter, då jag converserade och tillika stickade på min grå ulstrumpa.

Nyckelord:Ät kungligt med prinsens egna bestick

Carl Philip Bernadotte kan nu titulera sig formgivare. I dag presenterade han stolt en uppsättning bestick i silver.
– Det har varit en fantastisk utmaning och jag är verkligen stolt över resultatet, säger prinsen, som fått i uppdrag att tänka ”nytt och samtida” vid framtagandet av den nya bestickmodellen.
Han har ritat en kniv, en gaffel och en sked som ska tillverkas av hantverksföretaget Mema/GAB. Besticken kommer att säljas av Svenskt Tenn i ett schatull om 24 delar till priset av 23 500 kronor.
Frågan är om storasyster Victoria tänker duka med besticken på sin bröllopsmiddag nästa år.

Nyckelord:Anders Antik blir Skånes Auktionsverk

Som vi tidigare har rapporterat så lämnar danska auktionsföretaget Bruun Rasmussen lämnar delägandet av Anders Antik i Landskrona. In kliver i stället Skånegårdar AB, och därmed byter företaget till viss del inriktning. Men även namnet ska bytas ut. I dag meddelade ägarna att det nya namnet blir Skånes Auktionsverk.

Nyckelord:Ilsken tennislegendar lurad i konstskandal

Med tanke på John McEnroes berömda dåliga humör på tennisbanan kanske han inte är rätt man att lura. Men det är precis vad som hänt. Det förre detta tennisesset är ett av 26 offer i en gigantisk bedrägerihärva som nu avlöjats i USA, rapporterar Reuters. Konsthandlaren Lawrence Salander misstänks har lurat till sig över 700 miljoner kronor genom att sälja konst som inte tillhörde honom. John McEnroe köpte andelar i Arshile Gorkys målningar "Pirate I"  och "Priate II" för hela 16 miljoner kronor. Men han fick aldrig se röken av vare sig konstverken eller pengarna.
Lawrence Salander har förklarat sig oskyldig till de över 100 åtalspunkterna. Fälls konsthandlaren riskerar han upp till 25 års fängelse.
Nyckelord:Dansös i vax klubbades för 160 miljoner

Degas dansös i brons var höjdpunkten på Sotheby’s Impressionist & Modern Art Evening Sale i London, och köptes strax över utrop för nästan 160 Mkr. Den 14-åriga dansösens pose fångades i vax 1881. Bronsskulpturen, 105 cm hög, är en av få utanför museivärlden gjorda 1922, några år efter Edgar Degas död (1834–1917).

Nyckelord:Årstafrun 27 martii 1799

Urväder. Snö och köld, det oagtadt var min Son och Snickaren Lundberg för- och eftermiddagen vid Zacrisberg på en lumpen auction som hölts efter en död dräng vid namn Nyman.
Jag fortfor att få i ordning alt hvad nu i 2 dagar blifvit brukadt och orenadt.


Nyckelord:Årstafrun 26 martii 1799

Tredje dag påsk och Marie Bebodelsedag. Snöväder, blåst och mulit och om aftonen frost. Sedan en stor del blifvit i ordning satt, lämnades det övriga, vi klädde oss, furo till Holmen, spisade där middag och följdes sedan åt med våra hästar till Vesterstråle där Caffé, Pounch, Kortspel och aftonmåltid samt sång vanckades att fira alla Mariors namn. Klockan 12 hemfuro vi, och hade nyss efter vår bortresa Rector Plageman med sin son Conrad Ludvig varit här att söka oss. Jag besvärades nu efter mycket tråk av sömnskjuka och trötthet.

Nyckelord:Fräcka former från femtiotalet

Gillar du 1950-talets inredningsideal är du i gott sällskap. Lite för gott kanske om du gillar de där riktiga fyndpriserna. Men å andra sidan finns det också gott om fina prylar att botanisera bland – stort som smått!Nyckelord:Fin vas från en av de finaste fabrikerna

Fabriken Rozenburg (1883–1917) var en av de finaste i Holland, känd för sin tillverkning av äggskalsporslin. Den drygt 40 centimeter höga vasen av konstnären Samuel Schellink (1876–1958) från 1905 värderas till 13 000 euro när Quittenbaum håller sin auktion Art Nouveau – Art Déco 28 april.

Nyckelord:Årstafrun 25 martii 1799

Vacker väder. Conducteur Estenberg kom om morgonen hit. Han for med Hans Abraham till Bränkyrka, där vi och en oräknelig mängd menniskor voro, del med slädar, dels vagnar, dels gående. Klockan 11 kom landshöfdningen och Commendeuren af Uglas dit, då Gudstjensten börjades, hvarefter han hölt ett vackert tal, och utdelade Skådepenningar till trenne män, hvilka till medborgares och egen nytta slagtat Hästar, den första Snickaren Lars Tibeck, en Skådepenning i guld, den andre Anders Tibeck och den tredje Herman Kittler en af Silver. Derefter spisade Herr Baron och Landshöfdningen Samuel af Uglas till middagen här vid Årstad i sälskap med Lagman Videgren, Secreter Schantz och dess fru, Kongl: Secreterarne Schantz och Schoerbing med fru och Svägerska. Herr Vesterstråle med fru och bror, commissarien Salonius med fru, våra tvenne Sockenpräster, trenne slagtare. Herr Kindberg, samt vi tre 3 personer. Tillsammans ett antal af 22 personer, samt Estenberg den 23:e. Sälskapet var obeskrifveligt muntert. Utom dess voro Landsgevaldigern, Krono Länsman, samt 9 betjenter och kuskar att ge mat. Jungfru Holm lagade maten. Catharina var full och skjuk. Flera hjelpare voro i köket för att få äta och dricka.
Klockan 6 för lands höfdningen och Lagman Videgren bort, men de andre blefvo här qvar att spela kort, spisa qvällsmål och prata till klockan 12 slagen om natten, då jag sedan till halv 3 sammanskrapade alt hvad jag kunde som vis detta tilfälle nyttjats.
Herr Vesterstråle inviterade oss och kongl: Secreteraren Schoerbing till morgondagen på Caffe till sin frus namnsdag Maria samt bödes vi, att vid holmen förut spisa elgstek till middagen, hvarefter vi trötta lade oss klockan mot 3 om morgonen.
Nyckelord:Samtida stjärnor ställer ut på nyöppnat museum


Linn Fernströms "Ängeln" från 2008.

Borås konstmuseum slog i helgen upp portarna igen efter ett dryg års renovering. Mer rymd och ljus har det blivit i lokalerna, rapporterar Göteborgs-Posten. Det nyinvigda museet firar med utställningen Samtidigt: Svensk måleri på 2000-talet. Där visas verk av tio namnkunniga konstnärer. Eller vad sägs om följande lista: Mamma Andersson, Virgil Dejarv, Linn Fernström, Jens Fänge, Carl Hammoud, Kristina Jonsson, Jockum Nordström, Sigrid Sandström, Astrid Sylwan och Gunnel Wåhlstrand.
På museets hemsida visas en liten film från nyinvigningen med bland annat konstnärsintervjuer.
Nyckelord:Itusågat och ommålat bord till salu för 200 000 kronor


Inför familjens flytt till Vällingby sågades bitar ut, målades och sammanfogades av konstnären själv. Nu ges tillfälle att förvärva det originella soffbordet skapat av Olle Bonniér (f 1925). Detta är det första av Olle Bonniérs totalt fyra bord han tillverkade under åren 1951–54. Bukowskis håller i klubban och utropspriset ligger på 200 000–250 000 kronor när Moderna kvalitén äger rum 27–30 april.

Nyckelord:Årstafrun 24 martii 1799

Påskdag. Fendric Zettervall samt Bränmästaren Viström voro ock i går här-, men i dag lagades alt i ordning till morgondagen, hvarmed vi alla voro occuperade; sent om aftonen dukades stora bordet tillreds till morgonen, af mig och Snickarn Lundberg som i dag var alles vår Handtlangare och hjelpreda.


Nyckelord:Årstafrun 23 martii 1799

Påskafton. Bra kall blåst och torr snöyra. På förmiddagen voro här conducteur Estenberg, Secret: von Schantz, Mag Englund, Bokhållaren Lundmark ifrån Vestberga, Sergeant Rangstedt, corporal Cornovitz och eftermiddagen kom jungfru Holm för att tillaga matanstalterne till annandagen. Stora kalfven och en liten slagtades. Salen skurades som nu genom målaren och snickare samt mycket annatt alt sedan Michaelis blifvit grufeligt tillpyntad. Gardiner upsattes, alla krukor rangerades ofvanpå stora skåpen, en topp Socker sönderslogs och stötes. Linne framtogs, med få ord, här var nog att syssla.

Nyckelord:Årstafrun 22 martii 1799

Långfredag. Väderleken var klar men blåste litet. Efter något stökande och utröjning utur Skåpen i Salen klädde jag mig för att tillika med min son fara till Staden sedan han förut på förmiddagen varit till Sacrisberg och Holmen. Då vi knappast upstegit från bordet kommo Vesterstråle och dess fru hit på en helt kort visite, då de genast följde med oss öfver sjön. Jag och min Son åhörde Långfredags Conserten och voro sedan uppe hos Lundbergs att driska thée. Trängseln var så svår att man knappast kunde komma fram, därtill min Son och AdvocattFiskalen Aspling voro mig behjelpelige. På hemresan voro vi rätt nära att köra omkull med begge slädarna på lilla Nygatan uti det fatala vägelaget och djupa groparne.
Nyckelord:Årstafrun 21 martii 1799

Det aldra vackraste väder, men nog kalt. Min Käre Man var på förmiddagen till staden hos Landshöfdingen med medaillerne. Jag tvättade fönstren i stora salen och alla blomkrukorna som af den grufveliga Målare stänkningen, mögell, kalk och dam voro så öfverklädda att man eij såg hvaraf alt var gjordt. Målaren hängick middagstiden. Mot aftonen utröjdes ställningar och snickaren värktyg utur Salen. Alla contrefaits peckades in i gula kammaren. Uti skymningen kom Kamrer Hasselblad med sin Svåger, Länsman Markander och Nämndeman i Ersta hit, i tancka att för Billes skulld hos Hasselblad försegla Bränneriet med hvad deruti fants, men som det med rätta till hörer min man, så var deras resa förgäfves i den vägen sade Karin. Lena och Bleckerts  dotter skurade förmaken och der begge små rummen.
Herr Kindberg mol caffée åt mig.


Nyckelord:Antikbranschen är usel på att utnyttja storytelling

Det sägs alltid att antikviteter med proveniens betingar ett högre värde. Sanningen är nog att bara en liten spillra av kunderna bryr sig. Det finns en övertro på att rena fakta ska höja priset på ett föremål. Det krävs mer…
Läs hela krönikan!


Nyckelord:Han förändrade auktionsvärlden

Kvalitetsauktioner var förr en snäv angelägenhet för en liten elit av överklass och handlare, som under diskreta former bytte fin konst och antika lyxmöbler med varandra. Då fanns inte ens några utropspriser utsatta i textstinna kataloger, med inga eller få bilder.
Carl-Gustaf Petersén ändrade på allt det där…
Läs hela krönikan

Nyckelord:Folkkära landskap


”Min farmors hus” av Peter Dahl 1990.
Foto Åke Cyrus


Konstnären Peter Dahl (f 1934) har under sin långa karriär orsakat en del rabalder med sina samhällskritiska bilder. Numera får han betraktas som folkkär och när Bror Hjorths hus i Uppsala öppnar en Peter Dahl-utställning är det hans landskapsmåleri som står i fokus. Äldre målningar får sällskap av ”Tina”, ”Åtta vid bordet” och ”Ensam gäst” från 2008. Utställningen pågår till den 19 april.Nyckelord:Pärlfest i Dubai


Var det någon som trodde att pärlor är ute? Knappast. Hos Jumeirah Emirates Towers Hotel i Dubai bjuder Christie’s på pärlfest och juvelkalas med siktet inställt på kunder från Indien, Kina och Ryssland. En klassisk femradig pärlcollier värderas till 180 000–220 000 dollar på auktionen Jewels and Watches den 28 april.

Nyckelord:En plats i solen

Vem vill inte ha ett eget grönt uterum till sommaren? Oavsett om du drömmer om en terrass eller bara en ombonad vrå under ett äppelträd kan du hitta inspiration i Eva Falkmarken och Helena Froms purfärska bok Uteplatser (Arena) med foto av Charlotte Gawell.  

Du har chansen att vinna boken om du går in på vår tävlingssida och berättar med max 20 ord varför just du ska vinna ett av våra tre ex.
Nyckelord:Årstafrun 20 martii 1799

Bättre väder än i går. Jag bakade åt folket 8 tjog samt 34 kjocka kakor och 5 saffransbullar till Högtiden. Estenberg, Schantz och Markander voro här om morgonen. Arabesquen upsmetades uti stora salen. Mor Bleckert hjelpte att grädda bröd, tvätta kläder vid sjön och sträckte sedan gardiner till Salen.

Nyckelord:Årstafrun 19 martii 1799

Mulit och kall blåst. Litet skjortor med mera tvättades i dag af Karin som var bra pirum. Stina hjelpte efven något till. Jag städade ännu vidare uti gula kamarn, stopade och skref. Stora salen bestänktes med flera sortes färgprickar, men syntes mig eij blifva vacker utan för mörck.
Herr Kindberg var nu här med allo, och lät hämta sina saker hit i aftonstunden.
Magister Englund var här och fick se de trenne medaillerne som nu hämtades och satte jag uti dem blå taftsband.


Nyckelord:Stor dansk konstnär visas på litet halländskt museum

Lilla Mjellby konstmuseum, mer känt som Halmstadgruppens museum, fortsätter att överraska med att på egen hand producera stora utställningar.
Nu är det dags för Franciska Clausen (1899-1986), dansk modernistisk pionjär som befann sig mitt i det europeiska konstlivets centrum under 1920 och 30-talet.
Varför gör Mjellby konstmuseum en sådan här utställning?
– Franciska Clausen kände flera av Halmstadgruppens medlemmar. Vi har därför länge talat om att göra en utställning med henne. Hon studerade i Berlin 1923 för den ryske konstnären Alexander Archipenko tillsammans med Halmstadgruppens Axel Olson. Och hon studerade för Fernand Léger i Paris 1924 tillsammans med Erik Olson,  berättar Caroline Mårtensson, konstpedagog vid museet.
Dessutom var hon nära vän med Waldemar Lorentzon.

Clausen kom att tillhöra Légers innersta krets tillsammans med Erik Olson och Otto G. Carlsund. Léger låter också Clausen utföra flera av hans oljor och de ställer ut tillsammans vid flera tillfällen och utvecklar en intim och nära relation.
I slutet av tjugotalet upptäcker Franciska Clausen Piet Mondrians måleri och inleder ett nära samarbete med honom. Men när hon i början av 1930-talet återvänder till Danmark har hon stora problem med att ta sig in på konstscenen och under många år försörjer hon sig på porträttmåleri och ströjobb.
Det är först i slutet av sitt liv som hon uppmärksammas som en av de stora modernisterna i Skandinavien.
Det här är första gången en så här stor utställning görs i Sverige kring Franciska Clausens konstnärskap. Omkring 80 verk visas, främst inlån från olika danska museer.
Utställningen pågår fram till den 7 juli i år.
Nyckelord:Årstafrun 18 martii 1799

Lika väderlek. Min man var till Staden. för att, till nästa måndags middag, som är annandag Påsk, invitera Lanshöfdinge af Uglas. Pappa spisade middag hos Vesterstråle, då han hemkom medhade han de trenne skådepenningar som Kongl: Patriotiska Sälskapet för Hästslagt tildömt Snickaren Tybeck, dess Bror och gesällen Kiettler, hvilka genast med vår Son återsändes till Herr Vesterstråle som deruti lofvat att gratis sätta öglor. Secreteraren von Schantz hitkom och fick alla de underrättelser om saken, som kunde fägna en god Patriot, hvilken derföre haft möda och kostnad osparad. Jag städade till en god del rum i gula kammaren, insatte där en hop contrefaits och utflyttade annatt i förstugo skåpet. Målaren strök tre väggar i salen och gick sedan till Staden att supa som jag tror.
En liten skjort- och lifstycks tvätt framgaf jag att i morgon tvättas.


Nyckelord:Årstafrun 17 martii 1799

Kalt och klart. Herr Kindberg som nu låg uti sin under arende tiden, egen bygning, var förmiddagen borta att tinga skog.
Då vi spisat middag upkom Billes Bränmästare och berättade det Bille voro rest till Danmark. Dess syster och barn på landet, och dess saker hemma utaf Slots-cancelie betjenter förseglade. Ricks Marskalken Grefve Gyllenstjerna Inspector Ahlström var här med hälsning och förefrågning från Exelencen huru vi mådde. Klockan 4 slagen furo vi till Holmen och efter vanligheten passerade aftonen där till klockan 12 om natten. Herr Kindberg emottog mjölken.


Nyckelord:Årstafrun 16 martii 1799

Klar himmel. Förmiddagen var Pehr Estenberg här och till middagen kom Regements Commissarien Kindberg hit, hvilken till eftermiddagen hade hitstämt Färgaren Holm och Kyrcko-Ombudsmannen Bergman för att såsom Cautionister underskrifva det emellan Min man och Herr Kindberg uprättade arrende contract om Årstads egendom hvilket oom eij krank mellankommer är accorderat på 15 års tid. Snart sagt men länge att öfverlefva. Gud hjelp oss alla!!!
Jag var på ett par timmars visite vid Vestberga hos Änckefru Öfverstinnan Montegommerie, hvilken var obeskrifvligt glad att få se mig och mycket nöjd att höra det vl för Hästslagtens framgång gjordt och framdeles ärna göra oss all möda.
Till aftonen spisade de främmande herrar här, oagtadt jag hela dagen mådde illa böd jag till att roa laget med hvarjehanda små annecdoter och vackra ord.Nyckelord:Årstafrun 15 martii 1799

Lika väderlek som de förra dagar. Målaren hitkom middagstiden och var väl full, men ströck ändock hela stora Salsstaket en gång med hvit limfärg. Herr Kindberg var ock här. Klockan mot 7 om aftonen hitkomo Herr Vesterstråle och fru Vestman på en kort visite, emedan de åkte för att probera nyköpta hästen. Jag stoppade i dag 2 par bmmolulsstrumpor åt mig.
Matsalen skurades och ett par dragkistor från stora Salen flyttades nu inn.
Af Herr Kindberg fick jag till present Caffebönor, hvilkas smak genast försöktes. Stenius putsade en del af mina blomkrukor. Spenatsfrö såddes nu i dag i varmbänk.Nyckelord:Årstafrun 14 martii 1799

Ännu continuerade det härliga vädret, med solsken och frisk luft.
Klockan 3 kom Snickaren tillbaka tillika med Boderus, som i moros bittida gick att köpa trädgårdsfrön, begge väl besupna så att Boderus vara nära att få örfillar af min kära man och fick mig af mig välförtjänta snäsor. Klockan 4 kom Herr Vesterstråle som hastigast hit, att visa en Häst som han skulle tilhandla sig för 50 plåtar. Med honom följde vår Son till Staden och kom om ett par timmar åter. Emedlertid hade Herrskapet på Holmen och fru Strandberg hirkommit och voro här qvar till klockan 12 om natten.
Vid dess många variationer uträttas af mig ingen réele syssla, blott litet stoppning.Nyckelord:Köparna sviker de ryska verken

I höstas full optimism med 75 Mkr i utrop  – men bara hälften sålt. I vår knappt 14 Mkr i utrop –  men bara hälften sålt. Så snabbt kollapsade den ryska marknaden för Stockholms Auktionsverks ryska specialauktioner, som under några säsonger var auktionshusets paradgren i konkurrens med Uppsala Auktionskammare.
 
Auktionen hade bara ett miljonutrop, som också blev den enda miljonnoteringen: 1,65 Mkr för Konstantin Makovskijs romantiska trubadurporträtt från 1892 (1,2–1,6 Mkr).(Se bilden)
Den unika samlingen på totalt 52 porträtteckningar i blyerts och färgkrita av Filip Maljavin steg från det samlade utropet 240 000 kr till 596 000 kr.

Några få riktigt attraktiva objekt blev två teaterskisser i akvarell av Georgij Pogédajeff (120 000 kr vardera), som ropades in av samme köpare för 260 000 kr styck.
Tre utpräglat salongspornografiska akvareller som tillskrivits greve Mikajl Zichy (225 000 kr vardera) förblev osålda liksom den förnämsta lyxartikeln från Fabergé – ett guld- och diamantprytt parasollhandtag (500 000 kr).
Härefter återstår att se om den ryska marknaden kan återerövras i framtiden eller om Stockholms Auktionskammare tvingas ge avkall på sin ambition att hålla två ryska specialauktioner per år tillsammans med de brittiska experterna Ivan Samarine och Martyn Saunders-Rawlins.

Nästa marknadstest blir den – tidigare så starka – ryska specialavdelningen hos Uppsala Auktionskammares internationella kvalitetsauktion, som i vår inträffar i början av juni.

Foto: Stockholms Auktionsverk


Nyckelord:Årstafrun 13 martii 1799

Om morgonen var Estenberg här, och med honom kom Herr Kindberg, hvilken var här qvar till aftonen. Jag var till staden och åt middag hos Herr Vesterstråle.
När jag hemkom fingo vi besök på en kort stund af Kongl: Secreteraren Schoerbing och Dess fru samt Crefve Pottockij.
Derefter kom lieutenant Ros hit som förr aldrig varit här.
Kläddringen Klingstedt infant sig å nyo för att klistra papper vid fönster panelen i salebn och Snickaren Lundberg var borta förmodligen att supa upp några plåtar som han här förtjent. Om aftonen inräknade jag en del af lilla klädtvätten. Mitt ena unga Pommerantsträd visade nu en mängd utspruckna blommor, skön till utseendet och angemäna till luckten, som spridde sig kring hela rummet.


Nyckelord:Försäljningssuccé när Buréns samling gick under klubban

Stockholms Auktionsverks specialauktion med den legendariska galleristen Eva af Buréns moderna konstsamling trotsade finansoron och blev en stor framgång. Det samlade utropet dubblades till cirka 40 Mkr, inte ett enda återrop noterades och klubban dunkade för hela åtta miljonnoteringar.
Auktionshusets sal var fullpackad när VD Niclas Forsman på onsdagskvällen öppnade tretimmarsauktionen klädd i smoking. Redan på förhand hade det internationella intresset visat sig vara så stort att Auktionsverket räknade med succé.
Av de 125 utropen var merparten signerade av berömda moderna europeiska och amerikanska konstnärer, främst Yves Klein, och flertalet hade också varit utställda på Galerie Burén.

Utropspriserna hade satts mycket försiktigt. Med facit i hand kan man konstatera att de hade föga med verkligheten att göra när de flesta konstverk klubbades för belopp skyhögt över utropsspannen.
Auktionen rivstartade direkt när objekt nr 3, ett självporträttscollage av Marcel Duchamp för 30 000 kr, ropades upp i hela 1 Mkr. En liten bronsskulptur av samme mästare (en av tio framställda) gick från 600 000 kr till 3,4 Mkr.
Av två Concetto Spaziale-verk av Lucio Fontana steg den snittade rödrosa (2 Mkr) till 3 Mkr och en blå rymdinspirerad (4 Mkr) till 5,1 Mkr.

Två tidstypiska motormekaniska skulpturer av den lekfulle schweizaren Jean Tinguely lockade till budgivning: ”Relief Pont Rouge” (1,5 Mkr) noterades för 3,8 Mkr, medan  ”Assiette – Ligne en translations” (200 000 kr) klubbades för 700 000 kr.
Tre Yves Klein-verk överskred miljongränsen. Den helt monokromt Kleinblå ”IKB64” (dvs färgkoden) utgjorde det absoluta huvudnumret med ett utrop på hela 8–10 Mkr – men budgivningen stannade på 9,5 Mkr (se bilden). Det var faktiskt ett av få nummer som stannade inom utropsspannet.

Auktionssucén bör inte tas som en allmän intäkt för att finanskrisen nu skulle vara över i auktionshandeln. Tvärtom var konstsamlingen så unik och ägarverifierad att den främst attraherade en internationell samlar- och handlarelit, som aldrig saknar pengar när det behövs.
Dessutom förstärktes denna effekt av den svaga kronan för flertalet köpare med dollar (8:85) och euro (11:21). Kleinmålningens pris blev därmed 1 073 000 dollar eller 847 000 euro – hade verket däremot klubbats för 9,5 Mkr i höstas, så hade priset i dollar blivit cirka 1,6 miljoner och i euro cirka 910 000.

Foto: Stockholms Auktionsverk


Nyckelord:Årstafrun 12 martii 1799

Mycket klart Solsken hela dagen. Jag tvättade, beskar och lagade med ympvax mina 3 stora Citron träd på förmiddagen och sedan stoppade några hål på ett par förkläden. Sedan fingo vi visiter af fru Tillander, secreteraren Schantz och Herr Kindberg. De 3 väggarna och taket uti stora Salen blef nu färdiga så att Klingstedt och Messings Peruquen gingo härifrån i skymningen.

Nyckelord:Årstafrun 11 martii 1799

Mycket klart solsken hela dagen. Begge Prästerna och Herr Kindberg voro här till middagen, efven spisades aftonvard af Smörgåsar och stek. Jag renputsade alla de smärre ägta Pomeransträden, hvilkas blader voro mycket höjda utaf dem; sedan stickade jag häl på en grå ulstrumpa.

Nyckelord:Årstafrun 10 martii 1799

Ganska vacker och klar dag och ännu mer lugn för främmande, endast Herr Kindberg var hår och åt Häst stek. Jag nyttjade stilheten på det sätt, att jag halfva eftermiddagen låg och sovde uti soffan och sedan drack Caffée.

Nyckelord:Årstafrun 9 martii 1799

Mycket härligt väder. Wår Son for förmiddagen till staden och jag städade uti gula kammaren, samt planterade många äppelkjernor uti i krukor, efven tvättade bladen på ett par äägta tråd som nu hade mycket och vacker blommkropp.
Eftermiddagen var Pehr Estenberg, Kindberg och Magister Englund här. OM aftonen låto vi hämta hem nåcgra stycken kjött af en stor fet Häst som blifvit slagtad för det han försträkt sig uti i ena bogen. Ett stycke deraf skickade till Estenberg.


Nyckelord:Årstafrun 8 martii 1799

Fulkomlig våhrdag, hvarföre jag uti 6 krukor planterade äppelkjernon samt stoppade strumor sedan jag slutat läsa en artig Roman som Herr Kindberg länte mig, kallade Land-Prästen i Vackefjelds lefvernes beskrifvning.

Nyckelord:Årstafrun 7 martii 1799

Vackert väder. En näsdukstvätt blef af Stina och Chatarina gjord. Till middagen var fru Maville här. Eftermidagen Friman och Englund, den sistnämde var till aftonen qvar, sedan Hans Abraham först varit hos Öfversten på förmiddagen efter sin Lieutenants fullmagt och sedan vid Bränkyrka för att be Englund komma hit uti i en angelägenhet som angick en Hästslagt den Tybeck nu åter skulle förrätta.

Nyckelord:Endast ett miljonutrop på vårens ryska kvalitetsauktion

Ett drastiskt mått på finanskrisen inom konst- och antikhandeln är Stockholms Auktionsverks ryska specialauktion i vår – utbudet omfattar 247 objekt för totalt 18 Mkr jämfört med 459 objekt för 75 Mkr i hös tas.
Höstauktionens rekordutrop fick ta första smällen i finanskrisens utbrott och försäljningen halverades. Dock kunde en magnifik ordensuppsättning klubbas för 6,1 Mkr. Inte bara Stockholms Auktionsverks ryska utbud har drabbats av vikande efterfrågan i Sverige.
I höstas sjönk Bukowskis ryska försäljning till en fjärdedel av vårens försäljning, medan Uppsala Auktionskammare bara tappade en mindre del.
Stockholms Auktionsverks ryska vårauktion har nu krympt till bara en dag den 12 mars – och det finns bara ett enda miljonutrop: Konstantin Makovskijs trubadurporträtt ”Sångaren” från 1892 för 1,2–1,6 Mkr. 
Auktionens huvudnummer är en unik samling på hela 50 porträttskisser i blyerts och färgkrita och en goauche av det dramatiska konstnärsödet Filip Maljavin
Han emigrerade från Sovjetunionen 1922 till Sydfrankrike. Som enbart rysktalande greps han som misstänkt spion av nazisterna 1942, friades och vandrade till fots hela vägen från Bryssel tillbaka till Nice – men en vecka senare var han död.
Teckningarna ropas för ett par tusenlappar var och gouachen för 50 000 kr.
Mest pikant är tre helt oblyga salongspornografiska akvareller som tillskrivs greve Mikajl Zichy (225 000 kr var).
En av verkligt få ryska lyxartiklar denna gång är ett guld- och diamantprytt handtag i konststen till ett parasoll från Fabergé (500 000 kr).

Nyckelord:Årstafrun 6 martii 1799

Godt väder. Salstakets andra hälft blef i dag upspikad. Herr Kindberg var här till middag och qväll. Jag stoppade strumpa och, och läste en än gång igenom Dramen Herman von Unna.

Nyckelord:Tavlan som gav van Gogh lindring är nu till salu

Vincent van Gogh hade som bekant inte det så lätt. Konstnären var svårt plågad av psykiska besvär och en tid alldeles innan han valde att ta sitt liv var han intagen på mentalsjukhuset Saint-Paul i Saint-Rémy-de-Provence. Där fann han i alla fall tillfälligt en inre frid genom att måla av parken  och trädgårdarna som omgav sjukhuset. Nu är en av målningarna, som han antas själv ha haft hängades på väggen i sjukhusrummet, till salu. Den ska säljas på en av världens mest exklusiva antik- och konstmässor, TEFAF Maastricht som öppnar den 13 mars.
Nyckelord:Årstafrun 5 martii 1799

Mulen dag, dock kallare än i går var. Klockan 5 fingo vi visite utaf Major Schultzenheim och Lieut: von Vendell. De dröjo eij länge men det tycktes som våra rum behagade dem och besågo de efven de öfra. Här i nedra salen var mycket skräp och dam, emedan papperet i taket nu börjades upspännas och blef i dag den främsta hälften upslagit. Jag stoppade lite på ett par gamla strumpor åt min Son.

Nyckelord:Rivstart för vårens auktionssäsong

Årets stora kvalitetssäsong rivstartar redan den 11 mars med en mycket exklusiv svenskägd modern konstsamling som ropas ut på en separat specialauktion på Stockholms Auktionsverk. Trots rådande finanskris har den redan rönt stor internationell uppmärksamhet och efterfrågan. Auktionen blir ett förstamått på konstmarknadens aktuella köpkraft efter det senaste halvårets stora försäljningsras i auktionsbranschen.

Eva af Burén (1912–1978) blev gallerist först i 50-årsåldern men hann ändå bli legandarisk för sina utställningar under de sista 15 åren av sitt liv – hon hann med närmare 100 sådana med dåtidens unga svenska och internationella konstnärsbegåvningar, som sedermera blev unikt framgångsrika och kända. Flera av dem debuterade hos henne.
 För dem blev Galerie Burén på Sturegatan i centrala Stockholm en välkänd adress, som de gärna och ofta besökte.
 
Under 1960- och 1970-talen var de utställda verken signerade bland annat Yves Klein, Marcel Duchamp, Jean Tinguely, Lucio Fontana, Andy Warhol, Jean Dubuffet, Robert Rauschenberg, Jasper Johns och Niki de Saint-Phalle.
Av svenska supersignaturer återfanns bland andra Ulrik Samuelson, Torsten Andersson, Eddie Figge, Lage Lindell, Ragnar Sandberg och Karl Axel Pehrson.
Eva af Buréns privata samling berikades därefter av dottern Catja Johansson-Burén, som avled förra året vilket nu aktualiserat en försäljning.
Av de totalt 125 utropen är Lucio Fontanas rödrosa ”Concetto Spaziale” med utropspriset 1,5–2 Mkr och Yves Kleins specialblå och handrollade monokrom ”IKB64” – som är färgkulörens kodnummer– för hela 8–10 Mkr de mest uppmärksammade verken (se bilderna).
 
Visningen pågår t o m den 10 mars.

Foto: Stockholms Auktionsverk

Nyckelord:Både stramt och färgglatt bland Månadens moderna

Ta ett varv i 1960-talets gillestuga. Det är där du hittar coola attiraljer med skyhög kultfaktor. Kostar inte skjortan heller – vilket gör det hela extra kul förstås! I bildspelet har vi valt ut några av månadens skönste moderna föremål.Nyckelord:Årstafrun 4 martii 1799

Mycket klart och mera kalt väder. Sedan jag knappast hunnit bortlägga mina kläder som i helgdagarne brukats, hitkommo Lieut: Lindblad och Fendric Hjulhammar till middagen och då de furo kom Schylander samt Herr Kindberg. Vi voro sedab bjudne på Caffée till Holmen, där Engliund och hans fru efven voro, och vi till klockan 12 qvarblefvo.
Jag hade hela afton en elak huvudvärk.


Nyckelord:Årstafrun 3 martii 1799

Efven i dag lindrig  väder och solsken. Vi voro bjudna till Vesterstråles på Caffee med vår son till middagen. Derefter for Hans Abraham och Herr Vesterstråle med lilla Jungfrun en stund bort och fru Vesterstråle med mig till Kungsholmen på Barnägns visite hos den stackars fry Lydman som nu har 5 barn och ingen man. Vi souperade sedan Hos Vesterstråle där dessutom några fler utgorde ett boston partie.
Sjön  var så elak att vi voro på vägen köra omkull uti ismörjan, efvenså vår Son.


Nyckelord:Köpte skulpturer för 177 miljoner – vägrar betala

Auktionshuset Christie's har åkt på en blåsning. Det gäller de kinesiska bronsfigurerna från 1600-talet som antikbloggen rapporterat om flera gånger. Skulpturerna såldes i förra veckan på mastodontauktionen i Paris där modelegenden Yves Saint Laurents konstsamling gick under klubben.
Kinesiska myndigheter hade protesterat högljutt mot försäljningen och hävdat att föremålen stulits från det kejserligt palats på 1800-talet. Men en fransk domstol gav i sista stund sitt klartecken och Christie's bjöd i torsdags ut skulpturerna. Budgivningen slutade på totalt 177 miljoner kronor.
Nu visar det sig att det var den kinesiske konstsamlaren Cai Mingchao som ropade in dem. Han säger nu att han vägrar att betala och att det var hans plikt som kines att ropa in dem. Enligt uppgifter i meda är han rådgivare åt en stiftelse som verkar för att konstföremål som plundrat ska återlämnas till Kina.

Foto: Christie´s

Nyckelord:Årstafrun 2 martii 1799

Till middagen hade vi bjudit hit Herr Vesterstråle med dess fru, derefter följdes vi åt till Värdshuset Kålbotten med 4 slädar. Hans Abraham körde för fru Vesterstråle med sin lilla Jungfru, väglaget var ganska gement och svårt. Bleckert var min kusk. Snickaren Lundberg Laquai åt min man och lilla Olle åt Vesterstråle, alla ganska snygt klädda. Våra slädnär som för första gången i år blefvo brukade prydde denna resan. Till aftonen hitkom åter våra främmande och spisade här aftonmål, jag slog sönder en kopp och ett fat på värdshuset.

Nyckelord:Årstafrun 1 martii 1799

Vackert lindrigt väder. Jag sydde för våra 3 nät kaflar, samt fållade en silkes näsduk som pappa köpte åt sig af en Västgöte.
Då jag härmed som mäst var occuperad hitkom Kongl: Secret: Schoerbing och dess fru hvilka svårligen pulsadt sig genom den stöpiga snöen öfver sjön, hvarefter vi med prat och kortspel fördrefvo aftonen till klockan 12.


Nyckelord:RSS 2.0