Jul med Petter och Lotta

Elsa Beskows julklassiker Petters och Lottas jul gavs ut 1947, året då den kända författaren och illustratören fyllde 71 år. Den har blivit en klassiker inom den svenska barnlitteraturen och finns fortfarande till försäljning. Boken består av sjutton bilder, samtliga akvareller, som en och en ropas ut för 60 000–80 000 kronor på Bukowskis klassiska auktion 4–7 december. Försäljningen är villkorad, vilket innebär att en köpare efter styckeförsäljningen har möjlighet att förvärva hela samlingen för ett pris som motsvarar vad samtliga individuella poster klubbats för tillsammans.

Nyckelord:Värdepapper med historia

 

Vid auktionen i maj klubbades ett aktiebrev för Malmö-Ystads Järnvägs AB, 1 000 kr, från 1922 för 500 kr (400).

 

Om du är intresserad av gamla aktiebrev, mynt och sedlar är det läge att bevaka auktionen den 1 december i Kungliga Myntkabinettet i Stockholm. Två gånger om året arrangerar Svenska föreningen för historiska värdepapper dessa specialauktioner och nu är det alltså dags för årets sista.

 

 

 

Nyckelord:Konsten att bygga en motorcykel

Upphovsman till denna vackra Harley Davidson är Kjell Pettersson. Foto JANNE HÖGLUND

 

En samling mc-entusiaster, som byggt och åkt motorcykel i större delen av sina liv, ställer ut sina livsverk på Sven-Harrys Konstmuseum i Stockholm. Utställningen heter kort och gott Motorcykelkonst och pågår under tiden 24 november till 13 januari.

 

 

Nyckelord:Affischkonst i bokform

 

Kungliga biblioteket i Stockholm har med sina cirka 600 000 affischer en av världens största affischsamlingar. Författaren Olof Halldin, ansvarig för samlingen, har valt ut

cirka 300 och samlat dem i en inspirerande och vacker bok som kort och gott heter Svenska affischer. Affischkonst 1895–1960. Förutom de spännande affischerna innehåller boken också intressant läsning om den svenska affischens utveckling. Praktverket ges ut av Ordalaget.

Nyckelord:Astronomiska pärlor

Det sena 1700-talets stora vetenskapliga intresse för astronomi resulterade ofta i trevliga små mätinstrument och glober, vilka i dag är begärliga ting på auktioner. De två små globerna, den ena från Frankrike och tidigt 1800-tal och den andra från Augsburg och sent 1700-tal, ropades ut tillsammans med kopparsticket Sphaerae Artificiales Synoptica som gavs ut i Augsburg 1760.

Budgivningen avgjordes vid 2 800 euro mot förväntade 1 000–1 500 euro hos AAG.

Av ERIK BILÉN

Nyckelord:Ryskt i Landskrona

Ryska Ekaterina Nikolaevna Kachura Falileevas drömska trädgårdsbild från 1930-talet ropas för 60 000–80 000 kr på Skånes Auktionsverks kvalitetsauktion den 10 november i Landskrona.

Nyckelord:Konst av Julia Beck efterlyses!

Julia Becks målning Nénuphars (Näckrosor) klubbades för 800 000 kr (200 000–250 000) på Bukowskis hösten 2009.

 

Sven-Harrys konstmuseum planerar en utställning med verk av Julia Beck 25 maj till

25 augusti 2013. Museet önskar därför komma i kontakt med ägare till hennes verk.
Vänligen kontakta museichefen Elsebeth Welander-Berggren,
ewb@sven-harrys.se eller 0708-33 08 18 eller 08-511 600 63.

 

Nyckelord:RSS 2.0