En stol med tryck i

Med Avisstolen presenterade dansken Niels Hvass 1994 ett annorlunda sätt att återvinna tidningar. När den skulpturala vilostolen med tillhörande pall nyligen salufördes av Bruun Rasmussen klubbades den för 17 500 kr (23 500).

Nyckelord:Lars Sjöberg årets Gösta Berg-medaljör

Konsthistorikern Lars Sjöberg tar emot Gösta Bergmedaljen från Johan Nordenfalk, ordförande i Kungliga patriotiska Sällskapet. Foto Scanpix, Fredrik Sandberg.

 

Kvällen den femte december utdelades årets Gösta Berg-medalj till Lars Sjöberg. Medaljen går till person som gjort framstående insatser på de områden som Gösta Berg företrädde: folklivsforskning, kulturminnesvård och nordeuropeisk arkeologi.

– Konsthistorikern och författaren Lars Sjöberg medaljeras för sitt banbrytande sätt att tillvarata och popularisera vårt svenska kulturarv. Ett kunskapsområde han behärskar i såväl praktik som teori, säger Johan Nordenfalk, ordförande i Kungl. Patriotiska Sällskapet.

Lars Sjöberg är överraskad och mycket glad för utmärkelsen.

– Att både få arbeta med detta och få berätta för andra är en stimulerande utmaning. Särskilt som jag samlat på mig nio hus och en kyrka är det en självpåtagen uppgift att visa att det går att förlänga livet på hus, även om de är i ett bedrövligt skick. Jag har genomfört många renoveringsarbeten.

Lars Sjöberg hobby att samla på hus har gett djup praktisk erfarenhet av byggnadsvård. Han påvisar det stora kulturarv som ligger i våra svenska hus, stora som små. År 1995 började han undervisa i historiskt möbelhantverk som senare utvecklats till utbildning i historisk tapetsering, smide och byggnadsvård på Träakademien i Kramfors, Mittuniversitetet.

Efter fil lic i konsthistoria följde 36 års tjänstgöring på Nationalmuseum på avdelningen för de statliga slottssamlingarna. Sjöberg ombads år 1990 av Riksantikvarieämbetet att vara rådgivare till IKEA för dess satsning på en 1700-talsserie av möbler och inredningsföremål. Han arbetar med textilföretag för att ta fram 1700-talsmönster för nyproduktion.

Gösta Berg var chef för Skansen och Nordiska Museet samt ordförande i Kungl. Patriotiska Sällskapet. Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 300 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med sällskapets medaljer premieras bland annat uppskattad arbetsinsats och betydande gärning.

Nyckelord:RSS 2.0