31 december 1798

Måndag. Nu töade ännu starckare, så att vattnen rann af taken.
Flera arangementer behöfdes här hemma efter våra många bortresor.
Jag lagade 7 till 8 större och mindre refvor på den fatala mollklänningen som altid plär få merkcke då hon brukas, och som i går af Billes yngsta Son Söndertrampades. Herr Kindberg kom förmiddagen och var här qvar till aftonmåltid. Han sammansatte en Hårmatta åt fru Schantz till dess Bröst-medaillon.
Vi hade samtelig hälsan och tackade Gud som till denna stund ingen ting låtit oss fattas. Härmedelst slutas denna Journal för i år i Jesu namn. Det är endast Försynen bekant, om jag levfer tils det nästa år skrifves.
                                     den 31 december.
                                     Kl: 10 om aftonen.
                                     Märta Helena Reenstjerna.


Nyckelord:30 december 1798

Söndag. Mildare väder. Vi furo alla 3 till Factor Bille att spisa middag, derest ett stort sälskap var till middagen, och sedan flera om eftermiddagen ditkommo.
Kamrer Hasselblad fru och barn, Handelsman Norrman och fru, Assistenten Clasberg och fru, Secret: Schneijdau, en Casseur Berg, fru Tottie och Dotter, Rothmans 4 barn, Anette Öhrman, Zettervakk, Lieut: Ros och Factorens egna, utgjorde en ansenlig mängd folk. Klockan 6 kommo 3  musicanter, dåliga spelare, fulla och sömniga, det osagdt Dantsades quadrilles, Menuettes och Pålskor, Jag dansade 6 quadrilles och 4 menuetter. Middagen var ganska väl lagad och flera rätter. Godt Caffée och en delicat Pounch. Om aftonen bars om kring Smörgåsar, stufvad Lake och vin, samt furo alla derifrån klockan 1 om natten. Innan vi om Morgonen bortfor till Staden dogo begge mina små Påfogels ungar ganska hastigt, begge utaf convulsioner. Genom bud blefvo vi inviterade att nyårsdagen spisa middag på Holmen hos Schoerbing.


Nyckelord:29 december 1798

Lördag. Snögade och var ruskigt hela dagen. Snickaren återkom för att här få mat. Uti Skymningen voro här 6 Lifsregements musicanter som en stund spelade. Fingo Bränvin, Öhl och drickspenningar. Catharina och Valstedt lågo begge sjuka. Jag läste slut på första del af boken kallad lilla Petter och började läsa uti den andra. Hade städning och framtagning för andra dagen att ombestyra med mera.
Om aftonen dog helt hastigt en av de 4 turkiska tofskycklingarna.Nyckelord:28 december 1798

Fredag. Kalt och mot aftonen lite snö. Förmidagen kom herr Kindberg, och till Caffée Herskapet på Holmen samt Fendric Hjulhammar, samtelige spisade här aftonmåltid. Herr Kindberg tillagade lockar till den matta som skulle vara på Schantzens portrait.

Nyckelord:27 december 1798

Thorsdag, efven kalt. Sedan vi länge legat och sent upstigit samt litet frukosteradt hitkom Factor Bille för att till Söndagen invitera oss till middagsmåltid, han spisade här middag och derefter furo vi till staden. Jag var hos Jouveleraren med Schantsens Portrait. Vi drucko Caffée hos Guldsmeden Vesterstråle och Dess Bror Revisorn firades Johans dag, med kall soupée, thée, Pouncj och Bischop hvarvid skålar af assessor Möller, lämapde till dag och tilfälle både svenska och tyska skrifne, afsjönges med alla möjeliga toner af sälskapet som bestodo utom oss af Vesterstrålar, fru Vestman, Salonius och fru, Assessor Möller, Secret: Huldt, Krigs och Advocat Fiskalen Johan Johan Aspling, hvilken sistnämnde den 16 innevarande genom döden förlorade och den 23 lät begrafva en ung fru efter precis ett års sammanlefnad.


Nyckelord:26 december 1798

Onsdag. Mycket brillant väder. Vi furo efter skedd invitation till midagen åt Skarpneck, hvarest efven Vretman med famille och Björling med Dito voro, likaledes fru Schantz samt bröder och systrar till Herskapet. Middag och aftonmåltid voro ganska väl tillagade och vi hemkommo lyckligt klockan 12. Fru Schantz som till Julklapp fått sin mans Portrait anmodade mig att taga dess infattning i commissjon samt att dertill förfärdiga en matta af Mannens och tvenne barns hår hvilket jag alt emottog.
Medan vi voro borta hade Ofverste Gedda med sin fru varit här och sökt oss.


Nyckelord:25 december 1798

Tisdag. Juledag. Väderleken var kall och skinande. Till middagen furo vi till Commissarien Salonius derest Vesterstråle med fru och Bror, en Inspector Vester med sin fru, Majorskan Vittlock med sina tvenne barn och ett par andra herrar efven voro. Vi spelade om aftonen kort, och hemkommo klockan 12, om natten. Resan skedde bort och hem i täckvagn öfver sjön till Tanto. Vi åkte alla tre uti vagnen.

Nyckelord:24 december 1798

Måndag och Julafton. Min K: mans 66. födelsedag. Frosten var i största grade sträng. Vi upstego kl: 9 då genast fru Maville och Krokens Älste son komma hit att lyckönska min Käre man.
De drucko Caffée, Söpo Bränvin och furo härifrån f:m. Då vi spisat hitsändes ifrån Factor Bille till Julpresent ½ Anckare skönt Rödt Distelerat bränvin. Vårt folk fingo Julbullar bränvin och Ljus, alt var tämelig lugnt.Nyckelord:23 december 1798

Söndag. Dagen för Julafton, mycket stök. Bra kalt. Snickaren utröjde sin bråte utur Salen fick betalning och gick till Staden. Jag inräknade brödet, och sedan vi ätit middag åkte vi 3 med 2 drängar öfver isen till Kongl: Secreteraren Schoerbing och fru på visite där vi efter alt utseende voro hjertl: välkomne och qvarblefvo tils klockan efter 12 om aftonen. Då vi således midnatstid hemkommo och Julaftonen allt var inträdd fingo vi, jag och min Son af Söta Far Julklappar. Jag ett par guld örringar och 20 riksdaler och min Son tio samt af mig ett litet Engelskt Ridspö med plaitre handtag.
Kölden tiltog hiskeligen.  

Nyckelord:Bukowskis byter vd och friställer minst tio experter

Bukowskis VD sedan 1995, auktionsnestorn Carl-Gustaf Petersén, avgår under nästa år för att i stället bli arbetande vice ordförande och ordförande i dotterbolagsstyrelserna för Auktionskompaniet och Bukowskis i Finland.
De ledande svenska auktionshusen har alla drabbats hårt av höstens finanskris, där både Bukowskis och Uppsala Auktionskammare tappat närmare hälften av sin omsättning för fine art (se antikochauktion.se den 16 december).
Bukowskis förhandlar just nu om att friställa 10–12 av sina experter för att minska omkostnaderna. Samtidigt har dotterbolaget Auktionskompaniet, som satsat stort och dyrt på sin nya etablering vid Norra Stationsområdet i Stockholm, fått ny VD efter Ingrid Leffler – tidigare styrelseordföranden Niklas Söderholm har tagit över det operativa ansvaret.
  – Som mångårig VD har jag strikt tillämpat pensionsprincipen att mina anställda slutar vid 65 för att ge plats för yngre förmågor. Jag fyller 65 år under 2009 och kan inte gärna undanta mej själv, även om Bukowskis nya ägare köpte bolaget 2007 med mej som VD. Ägarna har därför bett mej att i stället arbeta aktivt på styrelsenivå under ordföranden Eva Lundin, säger Carl-Gustaf Petersén.
Han säger också att VD-skiftet på Auktionskompaniet är en lösning i samförstånd för att snabbt gå vidare med den nätorienterade handeln under it-experten Niklas Söderholm.
Carl-Gustaf Petersén går också in som styrelsledamot i galleristen Brändholm Stockholm, som Bukowskis förvärvade 25 procent av under hösten. Han fortsätter även som  styrelseordförande för de ledande europeiska auktionshusens medlemsförening.
Hur svår blir framtiden för den svenska auktionsbranschen?
– Det går faktiskt inte att säga – branschen är egentligen bara ett eko av omvärldens finansiella problem. Internationellt har nedskärningarna redan varit mycket större, bland annat har Christie's stängt sitt Stockholmskontor. För Bukowskis del fortsätter vi med en kärna av mångårig kompetens så att vi kan klara minskningarna på personalsidan, som svarar för hälften av bolagets kostnader.
Carl-Gustaf Petersén var VD för Bukowskis redan 1980–84, därefter VD för auktionshuset Beijers 1984–90, chef för Millesgården 1990-94, expert hos Nordéns 1994 och därefter VD för Bukowskis igen sedan 1995.
Nyckelord:22 december 1798

Lördag. I början av Dagen mildt väder, men sedan blåst och Snöyra. Jag bakade nu till Julbröd 90 kakor gröfre Rågbröd, finare och gröfre vörtbröd 42 kakor. Hvetbröd åt folket 34, saffrans bröd 8 kakor samt 5 små tårtor och 60 små bakelser. Just då jag gjorde bakelsen, hitkom på ett kort ryck, lieut: och Kongl: Lif Drabanten Carlén som efven stod en stund och beskådade mitt arbete. Alt brödet blef Gud ske lof i dag rätt vackert och välsmakande.

Nyckelord:21 december 1798

Fredag. Taklistorna upskikades i dag uti Matsalen, hvarefter där och i begge små rummen skurades. Magister Englund kom hit i morgonstunden och åt här middag. Jag skref till min bror. Sigtade mjöl och lagade smått i ordning till Julbrödet. Kölden minskade men Snögade i dess ställe. Hela dagen torkades stora vattenbäckar uti fönstren som aftinade småningom.

Nyckelord:20 december 1798

Thorsdag. Kölden var så sträng att hvar menniska grufvade sig och folk som voro till Staden trodde sig frysa förderfvade. Förmaket och Sängkaminen skurades. Jag kokte Sviskon och stoppade strumpor.

Nyckelord:Antikrundan gav henne fint pris

Under tjugo år producerade Maud Uppling omåttligt populära Antikrundan. Nu lämnar hon över stafettpinnen till Pernilla Månsson Colt (som för övrigt intervjuas i nya numret av Antik & Auktion). Och man får säga att hon slutar på topp. I dag mottog Maud Uppling nämligen Ollén-priset i tv-klassen.
Ollénpriset, som är uppkallat efter tv-chefen Gunnar Ollén, har delats ut sedan 2003.
Nyckelord:Ge tomten lite inspiration

Klappjakten kan bli en riktigt trevlig tillställning om du satsar på lite auktionsshopping! Sitt hemma och ta fajten på nätet eller ge dig ut på trevlig visning med tillhörande klubbslag i salen.
I bildspelet nedan finns fynd som får julen att tindra!


Nyckelord:19 december 1798

Onsdag. Mycket storm och grufvelig köld. Min man var nu Gudilof så bra att han orkade fara till Stdane för med Factor Bille afsluta gamla räkning. Han for omkring emedan sjön eij ännu var säker, dock var vagnen på kälkar och föret hjelpeligt. Taklistorna upspikades i dag uti blå Sängkammaren.
Catharina brygde Julölet och var hela dagen full och grälig.
Smed var här och laga min mans släda. Jag rensade sviskon, russin och Risgryn. Christina förderfvade och afbröt en bösstock då hon sopade stora Sängkammaren.


Nyckelord:18 december 1798

Tisdag. Storm, Snö och kalt väder. Hela natten var ett fasligt allarm af hundarne. Min Son var om natten 3. gånger ute och allestädes omkring. Hade med sig laddadt gevär, men såg eij något, tyckte dock, att han genom fenstret såg en karl vid den porten som vetter åt sjön. Om morgonen skulle Stenius gå efter Enris, att dermed byra en drickstunna, han upptäckte då, att i backen från tobaksladan ända ned åt sjön var nya fotspår i snön och på flera ställen spilder råg. Fotstegen mättes och visiterades i koijorna, då rågen uti tvenne säckar något drygare än en halv tunna i hvadera befants hos Eric Holmberg på dess vind öfver stugen vid sjön. Han inkallade och tilstod denna stöld, men som man förut hade någon uplysning det han Eric Holmberg och gamla Oxlars stulit korn och såldt till Krögarn Fogelström ty inkallades ock Lars, som efter mycket snetourer tilstod, att de tagit litet korn från Logen och såldt.
Om aftonen skref jag till min Mor, till fröken Stjerngranat och till begge mina cousiner Jacob och Lars Reenstjerna, den sednare concoleance bref för dess frus dödsfall. Dagen var rätt orolig. Abraham firades blott med Caffée. Nyss då vi om aftonen spisat Abborrar och fisksoppa skjukade min k; man ganska hastigt, och hade förskräckelig upkastning. Han lutade sig slutelig på Hans Abrahams Säng och somnade liten stund. Klockan mot 4 lade vi oss samteligen sedan min man druckit thée.


Nyckelord:Ett ljus i mörkret

Varför inte slå tillbaka mot vintertrötthet, julstress och det gråkalla vädret med hjälp av en temperaturhöjande auktion? Vi har listan på de hetaste auktionerna, mässorna och utställningarna runt om i landet. Besök vår Kalender. Där hittar du de bästa tipsen på spännande utflykter under julledigheten.
Nyckelord:Bukowskis sålde falska Warhol-blad

För ett år sedan blev konsthandlare Per-Olov Börjeson i Malmö uppmärksammad när han avslöjade att hundratals av Andy Warhols Brilloboxar var förfalskningar. Och i november skrev antikochauktion om att han polisanmält en förfalskning av ett grafiskt blad signerat den kinesiske konstnären Zao Wou-ki som sålts av Stockholms Auktionsverk.
Nu avslöjar han en ny bluff. Enligt honom sålde auktionshuset Bukowskis i tisdags tre falska Warhol-verk, uppger Dagens Industri. Det rör sig om tre bilder på Ingrid Bergman, tagna från boken ”Portraits of Ingrid Bergman”, som Per-Olov Börjeson lät trycka på 1980-talet.
– Nu säljer Bukowskis alltså tre utskurna bilder från den boken där någon har ritat dit Andy Warhols signatur. Om inte Bukowskis polisanmäler förfalskningen så gör jag det, säger Per-Olov Börjeson till Dagens Industri.
Bilderna såldes för mellan 5 200 och 7 600 kronor.
Anders Welander, grafikexpert på Bukowskis beklagar det inträffade och säger till antikochauktion.se att ett misstag begåtts.
– Vi bedömde signaturerna som äkta, men efter den information vi nu har fått så har vi hävt köpen.
Hur kunde det här ske?  
– Vi gjorde en felbedömning. Det finns många förklaringar. Tidsbrist, förhandsinformationen vi fick av säljarna och det faktum att bladen var köpta på Galleri Börjeson.
Enligt Anders Welander blir förfalskade verk av Andy Warhol allt vanligare.
– Det beror på de höga priserna på hans verk som vi sett de senaste åren.
Gör den här händelsen att ni ändrar era rutiner?
– Ja, i fortsättningen kommer vi enbart att ta in numrerad och signerad originalgrafik, säger Anders Welander.
Nyckelord:17 december 1798

Måndag. Mycket kalt. Stälning uppsattes i förmaket och började Snickaren Lundberg att där upspika taklister.
Jag stoppade strumpor åt min Hans Abraham.Nyckelord:Köparna vinnare när finanskrisen slog till

När finansoron till slut även nådde den svenska auktionsmarknaden i oktober, slogs en stor del av den tidigare omsättningen i småspillror. Både Bukowskis och Uppsala Auktionskammare tappade under hösten halva sin tidigare marknad. Totalt föll försäljningen för de tre ledande auktionshusens stora fine art-auktioner med 158 Mkr jämfört med våren. Stockholms Auktionsverk är fortsatt marknadsledare, men bara om man åter räknar in den ryska försäljningen.
Höstsäsongens vinnare är klart köparna – efter mer än ett decennium av säljarnas marknad med stigande priser. Nu får vi troligen en ny omgång av den den evigt obesvarade frågeställningen: vad säljer bäst – höga eller låga utropspriser?


Reds anm: Christer Ekbom summerar  i Antik & Auktions februarinummer den gångna auktionssäsongen på fine art-nivå.
Vem säljer bäst och sämst? I analysen jämförs de tre stora auktionshusens försäljningsresultat i ett representativt urval av föremål. Här återfinns också tio-i-topp-listor för både svenskt/internationellt och ryskt i Sverige.
Nyckelord:16 december 1798

Söndag.  Klart väder. Till middagen hitkom Secreter Schantz och till Caffe kommo herskapet från Holmen, som klockan 12 hempromenerade öfver isen. De hade i fredags med god apetit spisat Häst stek, lika som Schantzen omtalade, det han på en Egendom som heter Bergvik förleden söndag varit bjuden på Häst stek, Hästbringa och Hästpasteij der en samling av 87 personer enigt ätit och berömt Kjöttets goda smak, så, att ¾ av en stor häst på dagen förtärdes. Vår son mådde i dag illa.

Nyckelord:15 december 1798

Lördag. Ännu samma väder som i går. Hela natten mådde jag rätt illa, och i dag ännu värre. Det oagtadt måste jag städa undan utur gula kammaren och sedan insalte fläsket. Om aftonen då jag var litet bätte afputsade jag alla gula blad på sjövioler och leufkoijas hvilka voro rätt många, sedan vattnade jag mina växter och sluteligen läste litet uti en Bok länt av herr Kindberg, som kallades lilla Petter.

Nyckelord:14 december 1798

Fredag. Bra kalt. Korf af flera slag stopades och kokades och för att sedan spisa därutaf hitböds Reg: Comissarien Kindberg och Kyrcke Ombudsmannen Bergman. De hemföljdes ock af tvenne Korfvar sedan vi förut besedt Portraiter, den stora tavlan och våra Portfeuiler, hvilket alt mycket roade herr Bergman.

Nyckelord:13 december 1798

Thorsdag. Sedan jag bortlagt den i går nyttjade paruren, tillagade jag prässylta av trenne Svinhufvuden. Förmiddagen var en Grosshandlare vid namn Svards här, och eftermiddagen for jag med Calesche till Staden. Jag var hos Lundberg och betalte en halv tunna Lax samt Smör som han åt oss upköpt. Hos Köpman Herr Schvardz och utog Kläde till byxor åt min Son, hos Vesterstråle och betalte med min mans egna penningar den Gudurkedja jag ville gifva honom till Julklapp men han eij ville af mig emotaga, efven hos cap: Röngren och såg början till Secreter Schantz portrait, med ännu många fler ärender och kom klockan 7 hem. Det blåste i dag rätt kalt och tungt att jag deraf fick helt ont uti ögonen.

Nyckelord:12 december 1798

Onsdag. Något mulit men ändock nog kalt. Eftermiddagen furo vi alla 3 till Staden. Fru Lundberg åkte med uti vår vagn till Ryttmästar Svendenhjelm där efven ett litet sälskap förut voro samlade för att gratulera på Alexander dagen. Tracteringen var efter vanligheten rätt ceremoniel men ännu mer knapp än förr. Litet torra russin och krakmandel. Thée. Caffée och Pounch samt några sockergryn utgjorde alt.
Den dyra tiden sträckkte sig ända upp uti Ljuskronan. Vi spisade om aftonen hos Meublehandlaren Lundberg och kl: 12 hemkomme.


Nyckelord:11 december 1798

Töade och Snögade smått, ändock var det frost. Till middagen spisade Meublehandlaren Lundberg här, han hade vår Docka och Chajse. Catharina Brygde. 4 Svin Slaktades hvilka blott vägde tilhopa 23.
Våra begge Stinor voro vid slagten följackteligen var jag huspiga för dagen. Jag framtog hvad för morgondagen skulle brukas till att anständigt kunna visa oss på Alexanderdag hos Ryttmästar Svedenhjelm, hvartill jag ock tingat en Neijlickeqvist af Mamsell Bauman som nu i dag hemtogs till min coefure.


Nyckelord:Jazzig Matisse gjorde succé

Stockholms Auktionsverks grafiska toppnummer blev en succé – Henri Matisse-portföljen "Jazz" med 20 ovikta så kallade pochoirtryck av högsta kvalitet klubbades på torsdagen så högt som 1,7 Mkr, som är det högsta auktionspriset hittills i Sverige för ett grafiskt verk. Redan utropspriset på 1–1,25 Mkr låg på rekordnivå.
Även tidigare innehade Auktionsverket den högsta grafiknoteringen med 1,45 Mkr förra våren för ett träsnitt av Edvard Munch: "Kiss in the field" (utrop 170 000 kr).
Nyckelord:Äntligen blir det vintage-auktioner i Sverige!


Foto: Bukowskis

Hos Lilla Bukowskis finns bland annat denna handväska från Roberta di Camerino för utropspris 3 000-4 000 kr och ett par skor av märket Bally, utrop 600–800 kr, samt en liten handväska med blommor, utrop 500 kr, att lägga bud på den 15–16 december. Kläder från en lång rad av kända modehus klubbas på auktionen.
Nyligen visades ett antal av kreationerna upp i TV4:s Nyhetsmorgon. Se kläderna här!
Nyckelord:10 december 1798

Måndag. Mera mulit än klart, ändock var det frost. Min man mådde eij väl. Jag strök min klänning, halsdukar och krås. Huspigan tvättade Näsdukar.


Nyckelord:Matisse kan göra ett miljonryck i fine art-klassen

Utrop i miljonklassen är ytterst ovanligt på svenska grafikauktioner. Undantaget är en komplett originalportfölj med 20 blad av den franske mästaren Henri Matisse – utropspriset är så högt som 1–1,25 Mkr på Stockholms Auktionsverks separata grafikauktion den 11 december.
– Utropet är satt efter tidigare internationella resultat uppåt 2 Mkr, säger Auktionsverkets grafikintendent Fredrik Fellbom.
Portföljen med 20 stycken ovikta så kallade pochoirtryck efter collage som Matisse gjorde 1947 på temat jazz är numrerad som 65 av totalt 100 exemplar och troligen inköpt i Stockholm i slutet på 1940-talet. Bladen är i mycket fint skick med gnistrande och helt oblekta färger.
Miljonutrop är mer sällsynta än miljonresultat. Våren 2007 nådde Auktionsverket det högsta priset hittills för ett grafiskt blad i Sverige när ett svart träsnitt av Edvard Munch 1905, "Kiss in the field" med utropspriset 150 000-175 000 kr, klubbades för 1,45 Mkr.

Foto: Stockholms auktionsverk

Nyckelord:9 december 1798

Söndag. Klart nog. Eftermiddagen rakade och raspade vi oss fram genom isen till Holmen där vi med prat och kortspel passerade tiden fram till klockan 12 om natten.

Nyckelord:Rapport från kvalitetsauktion i Uppsala/Årstafruns ring

En av det svenska 1700-talets mest kända personligheter var den så kallade Årstafrun: Märta Helena Reenstierna, som ju nyligen har börjat blogga här på antikochauktion.se. Trots hennes dagböcker från hela 47 år har man inte lyckats finna något porträtt – förrän nu. Det blev Nordiska museet som för 80 000 kr ropade in ringen med hennes miniatyrporträtt, som var en present till hennes make Christian Henric von Schnell (80 000–100 000 kr).
Nyckelord:Rapport från kvalitetsauktion i Uppsala/del 3

Bland möblerna kan uppmärksammas en högklassig gustaviansk Stockholmsbyrå, som endast är tillskriven Anders Lundelius men troligen skänktes av hovarkitekten Olof Tempelman till Gustav III, var så attraktiv att den bjöds upp från 250 000 kr till 390 000 kr.
Något så ovanligt som en kinesisk 1700-talsbyrå, tillverkad för den engelska marknaden men som hamnade i Levide socken på Gotland, blev en prisraket från 25 000 kr till hela 155 000 kr.

Nyckelord:Rapport från kvalitetsauktion i Uppsala/del 2

Dyrast i klassen klassiskt måleri blev ett välkänt motiv av Anders Zorn – ”Naket i eldsken” från 1904 mer än fördubblade övre utropsnivån 400 000 kr till hela 860 000 kr.
Även två försiktigt prissatta små landskap av Ivan Aguéli (båda 100 000 kr) rusade iväg till 330 000 kr respektive 340 000 kr.
En studie i blandteknik till motivet ”Bildväven” av Helene Schjerfbeck (300 000) bjöds upp till 460 000 kr.
Modernt måleri: Här tilldrog sig två helt olika målningar av Leander Engström det största intresset. Ett vårfriskt ”Fjällandskap med vilande fårherde” (0,8–1,2 Mkr) klubbades för 0,8 Mkr (se bilden) och ett intagande porträtt av hustrun Maria (0,3–0,5 Mkr) för 440 000 kr.
Nutida måleri: Det svenska huvudnumret var Linn Fernströms stora motiv ”Bergen vandrar och himlen faller” med tiger och avhugget huvud från 2002 (250 000 kr), som gick för 260 000 kr. Peter Dahls ”Kröningen 1” på samma utropsnivå fann dock ingen köpare.
Av hela 16 Bengt Lindström-målningar såldes flertalet kring sina utropsnivåer.
Ryskt: På målerisidan lyckades auktionskammaren med tre miljonnoteringar. Paradobjektet var Valentin Serovs ofullbordade kosackscen med Taras Bulba och hans två söner (3–4 Mkr), som klubbades för 4,2 Mkr. Parisskildraren Konstantin Korovins ”Nattlig boulevard” från 1925 lyfte från 0,6–0,8 Mkr till hela 1,9 Mkr. Ett tsarägt havsmotiv, ”Vågornas raseri”, av Alexej Bogoljubov noterades för lägre utrop med 1,5 Mkr.
Dyraste konsthantverket, en rikt utsmyckad liten fotografiram från Fabergé (0,5–0,6 Mkr), gick dock åter till säljaren.
Nyckelord:Rapport från kvalitetsauktion i Uppsala/del 1

Auktionskammaren i Uppsala fortsätter att överraska – senast med att trotsa den finansoro som tidigare plågat fine art-konkurrenterna i Stockholm. Säsongens sista stora kvalitetsauktion under fyra dagar gick i mål med konststycket i den allmänt negativa marknadssituationen att klubba för mer än det samlade utropet. Dessutom lyckades auktionshuset uppnå höstens dyraste målning med 4,2 Mkr för ett ryskt verk. 
Framgångarna kan tillskrivas både ett gediget utbud på totalt 1 500 poster och försiktigt satta utropspriser. Men även i Uppsala framträdde mönstret av många noteringar kring eller under det lägre utropspriset. Återropsfrekvensen blev bara något högre än vad som tidigare varit normalt.
Av ett totalt utrop på 38,2 Mkr klubbade auktionskammaren för 38,3 Mkr med 17 procents återrop räknat i värde.
Nyckelord:8 december 1798

Lördag. Kalt att sjön å nye lade sig och för mjölkbåten måste isen sönderbråkas.
Factor Bille var här till middagen. Jag tvättade min grårosiga Mollklänning samt något halsdukar och bröstkrås. Hans Abr: fick hem en ny tjenst-Jacka som hos Schedin var förfärdigad.Nyckelord:7 december 1798

Fredag. Mycket kalt och mycket stoij. Af trägårdsmästarens son från Enskede fick min man veta det Vaxboms son varit densamme som natten mellan den 28. och 29. från oss stulit hö i ladugården.
Skräddaren Fagergren som nu i 9 dagar här arbetat fick derföre 2 rdr och 12 β. och i hans ställe hitkom Snickaren Tybecks Gesell, som begynte hyfla lister till Panel omkring rummen eller så kallade takpanelslister. Hans Abr: var till Staden hos Öfversten och sedan hos Herr Vesterstråle. där han för sine små Silfversporrar och 26 plåtars millangift tillbytte sig ett par större och mera moderna om 17. lod. Jag mådde ännu rätt illa i mitt bröst.


Nyckelord:6 december 1798

Thorsdag. Mycket stark frost. Midt om natten upstode min man och Son för att väga och låta pålassa deras Tobak, därefter furo de till Fabriqueur Buckt som efter slutad handel böd dem till middagen. På f:m var Ryttmästare Gyllensvärd här och lämnade penningarne för de af Kongl; Sec: Schoerbing köpte hästar. Kl: efter 3, for jag tillbaka till Vesterstråle derest efven mine Herrar, inträffade tillika med Comissarien Salonius, Secret; Huldt och Fru Vestman, alla i tancka att gå till Revisor Vesterstråle och på dess namnsdag gratulera, men af vanlig vana att eij emotaga främande undanbad sig Revisorn alla besök, hvarföre samtelig spisade qvar hos dess hederlige Bror.
Om aftonen blef jag där hastigt skjuk som dock snart gick öfver, att en liten Skål för Niclas kunde afsjungas som jag hade fått och dels sjelf sammanskrifvit, deraf hvar och en fick sitt exemplar.


Nyckelord:5 december 1798

Onsdag. Mulit både ute och inne. Jag ändrade något på min nyss förfärdigade mollsklänning och skref flera biletter i ärender som Stenius uträttade.

Nyckelord:4 december 1798

Tisdag. Mulit, rägn och snö. Jag bakade af en tunna 14,5. tjog. Vi hitböde Herskapet på Holmen hvilka oagtadt det elaka väderet hitkomme och roades med kortspel till kl: 12. Skräddaren återkom och fortsatte arbetet.

Nyckelord:Finansman vill sälja småländsk konstskatt

Snart kan en av Sveriges stora konstskatter skringras. Det handlar om Orrefors och Kosta-Bodas samlingar av konst- och bruksglas från brukens tidiga historia och fram till nutid som nu ska säljas. Det vill i alla fall finansmannen Torsten Jansson, skriver lokaltidningen Barometern. Hans bolag New Wave Group som äger de anrika glasbruken har ont om pengar och vill därför snabbt stärka kassan. En försäljning skulle enligt tidningen ge 35 miljoner kronor. Helst ser Torsten Jansson att samlingarna köps av kommunerna i regionen eller av länsstyrelsen. Barometern uppger att landshövdingen i Kalmar kontaktat kulturdepartementet med en förfrågan om en lånegaranti som skulle göra det möjligt för kommunerna Nybro, Emmaboda och Lessebo att köpa samlingarna.
Men det är bråttom. Om inte Torsten Jansson får ett besked inom kort hotar han att istället sälja till någon av de två privata svenska samlarna som enligt honom visat intresse för konstskatten.
Läs mer om reaktionerna på den eventuella försäljningen.
Nyckelord:3 december 1798

Måndag. Rägn och mycket mulit. Jag hostade rätt svåra, och i ordning stälte hvad som i går blifvit brukat. Tobaken blef nu buntad till sluts, och i boden inlagd i hög.

Nyckelord:Favorit vann Turnerpriset

Det blev som de flesta tippat videokonstnären Mark Leckey som vann det prestigefyllda Turnerpriset. Han får äran och 25 000 pund för sin utställning "Industriellt ljus och magi" i vilken han blandat skulpturer, ljud, film och performance (finns det något bra ord på svenska för performance? Ge i så fall ett förslag i kommentatorsfältet nedan).
Prisceremonin hölls på Tate Britain i London. Utdelare var ingen mindre än artisten Nick Cave. Se filmsnutt från ceremonin här.
Nyckelord:2 december 1798

Söndag. Mulit och sedan rägn. Till middagen infunne sig här vid Årstad, comminister Molin, Skolmästaren Englund, Regements Commissarien Kindberg, Bränmästaren Viström, Valstedt, Boderus och drängarne 8. till antalet. samt 3. pigor. efven Snickaren Tybeck. De spisade alla tillika med oss sjelfva, vid ett bord, första rätten bestod uti en stor Grytstek af Hästkjött, hvarefter var Kål, Fläsk, Risgrynskakor: Smör, bröd, bränvin och dricka förstås af sig sjelft skulle då vara till början och slut. Alla funno steken smaka ganska väl.
Om aftonen spelade vi en stund troi sept och voro Prästerna här qvar till kl:12 då om hvarjehanda raisonnerades.
Jag hade en fatale hosta och efven ont i hufvudet af förkylning då jag förra thorsdagen for öfver sjön från Holmen.

Nyckelord:1 december 1798

Lördag. Om natten rägnade. Tidigt for min K: man till Staden hemkom till middagen. Från bränneriet uptogs 60. Kannor distelerat Kummin bränvin.

Nyckelord:Kinesiskt "paraplyställ" chockade alla

Vinnare: Carl Larsson och Georg Haupt.
Förlorare: Anders Zorn.
Störst överraskning: ett kineisiskt ”paraplyställ”.
Så skulle man kunna sammanfatta höstens internationella kvalitetsauktioner i Stockholm förra veckan.
Läs hela analysen här!
Nyckelord:Till minne av Christer Sjögren

Vi skulle ha ätit lunch, jag, Eva Sjögren och hennes man Christer Sjögren. Hon är en av landets mest trofasta och ärliga keramiker, han var bildhuggare och glaskonstnär.
Men livet hade en annan plan…
Läs mer här!
Nyckelord:RSS 2.0